Vad är palliativ vård och hur kan den bli bättre? – Kurs i Umeå

Vill du lära dig mer om palliativ vård ??

Med gedigen kunskap är det lättare att arbeta för en bättre vård.  Regionalt cancer centrum Norr (RCC Norr) bjuder in till en utbildning om palliativ vård för patient- och närståendeföreträdare inom cancervården i norra regionen.

Alla patientföreningar får fem platser var så jag hoppas att vi i Nätverket mot gynekologisk cancer hittar fem som vill delta.

Kursen hålls:

Umeå 13 september 2016

 

Lokal: Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus (södra entrén)

 

Innehåll Kaffe/te och smörgås serveras från kl 09.30

10.00 Introduktion – vad är RCC Norr och vad arbetar vi med?

11.00 Palliativ vård – definition och omfattning

12:00 Lunch

12.45 Forts. palliativ vård, bl.a. om – närståendes roll och möjligheter – olika former av palliativ vård – existentiell hälsa – sexualitet

14.00 Fika

14.30 Forts. palliativ vård, inklusive grupparbeten och diskussioner

15.30 Reflektioner

16.00 Dagen avslutas

 

Medverkande från RCC Norr: Bertil Axelsson, Fredrik Wallin, Anna-Lena Sunesson

 

Anmälan sker till Alexandra Andersson alexandra@gyncancer.se senast 2015-08-30.

Utbildningen är kostnadsfri och RCC Norr ersätter resekostnader med billigaste färdsätt.

 

Varmt välkomna! Frågor besvaras av Malin Andersson, RCC Norr (090-7851992, 072-5418457), e-post malin.r.andersson@vll.se