Nytt centrum för cancerrehabilitering

Foto:

Teamet vid Centrum för cancerrehabilitering. Från vänster till höger: Monika König, överläkare, specialist i onkologi och psykiatri, Kerstin Cedermark och Karin Eriksson, koordinerande specialistsjuksköterskor, Sara Mattsson Wikstrand, kurator, Pia Mickols, fysioterapeut och lymfterapeut, Eva Nordström, psykolog, specialist i neuropsykologi, Annika Ukura, medicinsk sekreterare, chefssekreterare. Ylva Orrevall, dietist och doktor i medicinsk vetenskap och Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut, saknas på bilden, liksom verksamhetschef Maria Hellbom.

 

Nu satsar Stockholms läns landsting på ytterligare förbättrat stöd och rehabilitering för patienter med cancer. I början av juni öppnade Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus. Här tar ett team med läkare, sjuksköterskor, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist emot cancerberörda.

Ett viktigt mål är att man som patient ska uppleva en trygg och sammanhållen rehabilitering. Därför följer rehabiliteringsteamet vid Centrum för cancerrehabilitering patienten genom hela rehabiliteringsresan. Efter kartläggning ska man ha en tydlig och samlad bild av sina rehabiliteringsbehov, både fysiska och psykosociala. Man ska ha en individuellt utformad plan för sin rehabilitering och teamet följer också med hjälp av planen upp hur rehabiliteringen fungerar.

Rehabiliteringsplanen ger känsla av helhet och sammanhang

Rehabiliteringsplanen innehåller information om behov av stöd och rehabilitering och planerade åtgärder vid centrumet. Där ingår också vägledning för hur man själv tar hand om sin hälsa på bästa sätt utifrån sina förutsättningar. Om man under kartläggning ser att patienten behöver hjälp hos annan vårdgivare, till exempel för smärtrehabilitering eller genom deltagande i ett av de 12-dagars internatprogram för cancerrehabilitering som finns tillgängliga för cancerberörda i Stockholms län, ser teamet till man blir lotsad vidare och följer sedan upp hur åtgärderna har fungerat.

En cancerdiagnos får återverkningar i på hela livssituationen. Allt i från hur kroppen fungerar till hur relationer och privatekonomi kan påverkas. Ofta finns ett behov av stöd och rehabilitering även lång tid efter avslutad behandling. Vid gynekologiska cancersjukdomar kan behandlingar ge fysisk påverkan i bäckenregionen, till exempel i form av problem med tarm och urinvägar. Påverkan på sexuell funktion är mycket vanlig. Dessa problem kan vara mycket handikappande och plågsamma – men hjälp finns att få.

Rehabiliteringsmottagning efter cancerbehandling i bäckenregionen

Vid Centrum för cancerrehabilitering kommer en särskild mottagning för bäckencancerrehabilitering att byggas upp för att hjälpa patienter tillbaka till ett bra liv. Mottagningen kommer att ta emot patienter som har behandlats för cancer i bäckenområdet och har besvär efter det oavsett cancerdiagnos. Eftersom problem från exempelvis tarm och urinvägar kan uppstå även då det har gått en lång tid, ibland flera år, efter avslutad cancerbehandling är det viktigt att man som patient själv kan ta kontakt med mottagningen för bedömning av besvär och rådgivning.

Verksamheten vid mottagningen för bäckencancerrehabilitering byggs upp successivt under hösten 2016 med mål att vara i full drift vid årsskiftet 2016-2017. Även om inte just den mottagningen är fullt utbyggd än så kan man redan nu kontakta Centrum för cancerrehabilitering om man upplever besvär som man misstänker kan ha med cancerbehandling i bäckenområdet att göra, viss kompetens finns redan på plats.

Möjligt att söka själv

Till Centrum för cancerrehabilitering kan man komma på remiss från läkare, kontaktsjuksköterska eller annan vårdpersonal. Patienter kan också söka själv.

Läs mer om Centrum för cancerrehabilitering och hur du kan söka dit på www.rehabcancer.se. Här kommer också nyheter om rehabiliteringsmottagningen för bäckencancer att publiceras.