Satsningar på klinisk forskning

Den kliniska forskningen behöver stärkas i Sverige och inte minst gäller detta gynekologiska cancersjukdomar. Sverige har tidigare inte haft ett nationellt multidisciplinärt forum för samverkan kring kliniska studier om gynekologisk cancer. År 2013 bildades därför Svenska Gynekologiska Cancergruppen (SweGCG), en planeringsgrupp med ekonomiskt stöd från Cancerfonden, vars syfte är att initiera och bedriva kliniska och translationella studier, i nationellt och internationellt samarbete. Ett viktigt syfte med att registrera patientuppgifter i kvalitetsregister är kvalitetssäkring och forskning. SweGCG har flera forskningsprojekt som bedrivs utifrån data i det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer.

Vi har som en av få grupper i världen kunnat redovisa prognosen för kvinnor med serös typ av äggstockscancer. Våra resultat visade att kvinnor med serös cancer på obestämd lokalisation har väsentligen sämre överlevnad jämfört med kvinnor med bestämd lokalisation (äggstock, äggledare eller bukhinna). Det är viktigt att vi tar reda på orsaken till den förra gruppens sämre prognos. I oktober 2016 kommer en internationell gyncancer kongress (IGCS) äga rum i Portugal. SweGCG kommer där, i form av ett föredrag, presentera resultaten från en studie om prognostiska markörer vid tidig livmoderkroppscancer. Studier har också initierats om livmoderhalscancer och cancer i blygdläppar.

Medlemmarna i SweGCG bedriver och deltar även i kliniska läkemedelsprövningar, i nära samarbete med nordiska och internationella kollegor. Det är viktigt att patienter får kännedom om vilka studier som planeras och pågår så att alla kan erbjudas deltagande. Fråga din behandlande läkare redan nästa gång om vilka studier som pågår. Vill du veta mer om SweGCG hänvisas till

http://www.cancercentrum.se/syd/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/arbetsgrupp-swegcg/

Elisabeth Åvall Lundqvist, professor, överläkare, Onkologen/IKE, Linköpingsuniversitet

Ordförande SweGCG