Medverkan i dietist-/näringsterapeut studie?

En förfrågan om medverkan i en studie

Har du genomgått behandling för en cancersjukdom under de senaste två åren?
Vi är tre studenter som läser tredje året på dietist-/näringsterapeutprogrammet. Denna studie ingår i vårt examensarbete som är en kandidatuppsats vid institutionen för kostvetenskap, Umeå Universitet. Vi är intresserade av hur cancerpatienter upplever det stöd och hjälp med kosten som de får under sin behandling.

Vi söker dig som har genomgått behandling för en cancersjukdom under de senaste två åren, som skulle vilja delta i vår studie genom intervjuer och berätta mera om dina upplevelser. Kriterier för att delta är att du har fått stöd eller hjälp med kosten under din behandling och att du bor i Österbotten i Finland eller i Västerbotten i Sverige.
Intervjuerna kommer att ske under vecka 36-38 och beräknas ta ca 45 minuter. Vi är flexibla med plats för intervjun. Även telefonintervju är möjligt.
Intervjuerna kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen förutom vi kommer att veta vilka som deltar. Intervjuerna kommer att kodas och ingen enskild deltagare kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Varmt välkomna att kontakta oss för mer information och anmälan så snart som möjligt. Vi nås via mail:
Shivangi Gandhi – shga0008@student.umu.se
Julia Lindman – juli0029@student.umu.se
Jasmin Viita-aho – javi0013@student.umu.se

Dessutom har vi en enkät som beräknas ta ca 5-10 minuter. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Deltagandet är anonymt. Inga personuppgifter kommer att efterfrågas. Så om du vill delta i vår webbenkät så klicka på länken nedan.

Länk till enkäten: https://www.webbenkater.com/s/b396e3b

Glada hälsningar,
Shivangi Gandhi, Julia Lindman & Jasmin Viita-aho