Informations- och erfarenhetsutbyte i Södra Sverige

Regionalt Cancercentrum Syd bjuder in till:

En dag för patientföreningar, patienter och närstående med informations och erfarenhetsutbyte

När: 8 december 2016

Var: Medicon Village i Lund

Ur programmet:

•        Senaste nytt från Regionalt cancercentrum syd

•        Kortare väntetider

•        Samarbete patientföreningar och Regionalt cancercentrum syd

•        Patientföreningar berättar – så här arbetar vi

•        Kraeftens Bekaempelse från Danmark

Mer information och anmälan via RCC Syds hemsida: