EfterCancern.se – att själv diagnostisera och behandla följdsjukdomar efter cancern

EfterCancern.se behandlar idag tarmhälsa, snart tillkommer sexuell hälsa och lymfödem. Via denna webbplats kan den som överlevt cancer själv sköta diagnostik och behandling av de följdsjukdomar behandlingen gett upphov till. Snart inbjuder webbplatsen även till att delta i studier.

Efter strålbehandling mot lilla bäckenet riskerar canceröverlevaren att drabbas av en eller flera följdsjukdomar. Många av dessa nedsätter tarmhälsan. Den joniserande strålningen sätter igång processer i tunntarm, tjocktarm, ändtarm och ändtarmens slutmuskel. Tarmen får sin näring från vår mikrobiota. Mikrobiotan är samlingsnamnet för de bakterier och andra organismer som växer i avföringen och bryter ner det vi äter. Mikrobiotan styr även till viss del tarmens funktion. Sammansättning och funktion av mikrobiotan beror till viss del av den mat vi äter. Efter den goda nyheten att cancern är botad, riskerar den som överlevt cancer att få den dåliga nyheten att behandlingen gett upphov till en eller flera följdsjukdomar. Men, ytterligare en god nyhet är att dessa följdsjukdomar ofta kan lindras med egenvård (ändrad kost, sluta röka, kognitivt motstå trängningar, muskelträning, läkemedel). Problemet är att få läkare och sjuksköterskor vet hur det skall gå till.

I Sverige, liksom stora delar av världen i övrigt, saknar vi läkare som är specialister på följdsjukdomar hos de som överlevt cancer. En mottagning med specialiserade sjuksköterskor finns sedan fem år vid Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den vetenskap och beprövad erfarenhet som utvecklats vid den mottagningen är nu tillgänglig för alla på webbplatsen EfterCancern.se. Detta innebär att canceröverlevaren själv kan sätta igång en utredning för sina symtom, se till att läkemedel blir utskrivna och själv sätta igång den egenvård som behövs. Detta kan ske tillsammans med läkare runt om i landet.

Sex syndrom, anhopning av symtom, kan urskiljas när det gäller tarmhälsa. Ständiga trängningar till avföring är ett. Där ingår toalett-beroende, att alltid behöva ha en toalett inom två minuter. Där ingår även plötslig defekation i kläderna utan förvarning. Såväl läkemedelsbehandling som kostbehandling, enligt riktlinjerna på EfterCancern.se, kan ge väsentlig lindring. Om orsaken är att bakterier från tjocktarmen växer över i tunntarmen kan antibiotika många gånger bota denna följdsjukdom. Andra syndrom är okontrollerad och stor gasavgång, utsöndring av slem, blod i avföringen, illamående och kräkningar samt läckage av lös eller fast avföring.

Vid enkätstudier har vi sett att citrusfrukter och vissa grönsaker minskar intensiteten av trängnings-syndromet. Vi har även sett att lågt intag av gluten till stor del förhindrar utsöndring av slem. Att sluta röka innebär minskande trängningar och minskad utsöndring av gas. Det är kostsamt och komplext att göra studier om effekten av ändrade levnadsvanor. En väg framåt kan vara undersökningar som styrs från en webbplats. Gällande intag av livsmedel kommer vi snart att inbjuda till att delta i forskning via EfterCancern.se. Vi har inlett ett samarbete med två mästerkockar och planerar att starta någon igång under våren.

Professor Gunnar Steineck , Head, Division of Clinical Cancer Epidemiology