CancerRehabFonden satsar på rehabilitering för kvinnor med gyncancer

I oktober 2016 arrangerade CancerRehabFonden för första gången någonsin en rehabiliteringsvecka speciellt för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. Rehabprogrammet behandlar både fysisk och psykisk hälsa och tar även upp sexuell hälsa.

CancerRehabFonden är en ideell organisation som samlar in pengar för att kunna erbjuda rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vuxna kan få stöd från organisationen i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram.

De flesta av CancerRehabFondens rehabveckor är öppna för alla oavsett cancerform, men det finns även temaveckor exempelvis för unga med cancer, bröstcancer och kronisk cancer. I oktober 2016 arrangerade CancerRehabFonden för första gången en temavecka speciellt för kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer. Sedan dess har ännu en gyncancervecka anordnats i februari 2017 och ytterligare en vecka planeras till hösten.

Programmet på gyncancerveckan behandlar både fysisk och psykisk hälsa, och tar även upp sexuell hälsa och hur man ”kommer tillbaka till samlivet”. Deltagarna fick bland annat träffa specialistsjuksköterska Lenita Lundin, som har stor erfarenhet inom gynekologisk onkologi.

”Det finns ett tabu kring att prata om hur cancersjukdom påverkar sex- och samlivet. Många drabbade kvinnor lider i tystnad och därför startade vi ett rehabiliteringsprogram specifikt för kvinnor med gyncancer”, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden. ”Vi vill ge dessa kvinnor en trygg miljö där de kan träffa andra i samma situation och få hjälp av kunnig och legitimerad personal.”

Alla CancerRehabFondens veckor utgår från det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala Cancercentrum i samverkan. Våra rehabprogram innehåller samtal, kostråd, motion och verktyg för att hantera ångest och stress. Med hjälp av legitimerad och erfaren personal får deltagarna hjälp och stöd att hantera sin livssituation. Mer information finns på www.cancerrehabfonden.se