Lymfödem vid gynekologisk cancer

 

Lymfödem är en vanlig biverkan efter cancerbehandling. Lymfödemet kan utvecklas ett halvår, fem år och ibland till och med tjugo år efter avslutad behandling, vilket innebär att patienten inte alltid associerar det med sin cancerbehandling.

Riskfaktorer för lymfödem i ben:

* Operation där lymfnoder tagits bort och större lymfkärl skadats i buk och i ljumskar.

* Strålning av buk och kring ljumskar

* Brakyterapi i underliv och buk vid cancerbehandling av livmoder

* Ärrbildningar och fibroser i operations- och strålningsområdet

* Serom (vätskeansamling) och infektioner i operationsområdet

* Spridning av cancer

* Trombos eller inklämning av vener som leder från benen.

Hudproblem, extrem ansträngning, övervikt, åtsittande kläder, långa flygresor, extrem värme eller kyla kan öka risken för lymfödem.

Behandling/Egenvård:

* Hudvård – ph5 – skador på huden ökar risk för infektioner/rosfeber

* Rörelseövningar – djupandning – vattengympa – Qigong – Yoga – Stavgång, något du gillar!

* Viktkontroll

* Inga åtsittande kläder, de förvärrar svullnad

* Egenlymfdränage efter instruktion av medicinsk lymfterapeut

* Kompression

* Använd kost med medellånga fettkedjor och uteslut mejeriprodukter

* Teamwork med lymfterapeut för att lära dig leva lymfo-logiskt

Svenska Ödemförbundet (SÖF) verkar för en optimal lymfödemvård oavsett orsak och bostadsort, förbättrade diagnostik- och behandlingsmetoder enligt internationell evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Information och medlemskap? www.svenskaodemforbundet.se

Skrivet av Margareta Haag, förbundsordförande Svenska Ödemförbundet