Fullspäckat program på sjätte Gyncancerdagen

Den 26 april var det dags för den sjätte Gyncancerdagen i Nätverket mot gynekologisk cancers historia. I Stockholm blev det en kväll fylld av föreläsningar om prevention, vård, ärftlighet, och rehabilitering.

Nätverkets ordförande Barbro Sjölander hälsade deltagarna välkomna till Oscarsteatern i Stockholm, och passade samtidigt på att berätta vad nätverket arbetar med för frågor.

– Vi fortsätter att trycka på för att även pojkar ska vaccineras mot hpv, samtidigt som vi påverkar för att kvinnor ska kunna ta HPV-test hemma och inte behöva uppsöka en klinik, berättade hon.

När det gäller behandling av gynekologisk cancer är föreningens mål att den ska centraliseras:

– Skälet är att kvalitén blir bättre när många operationer utförs på samma enhet, när erfarenhet och kompetens samlas.

Nätverkets vision är att ingen kvinna ska dö av gynekologisk cancer och arbetar för att det nationella vårdprogrammet ska vara lägsta nivå.

– Vi håller också på med att utarbeta en kravlista, som både vården och oss de som drabbas av cancer, sjuka och anhöriga, ska kunna ha konkret användning av, sa Barbro Sjölander.

Efter att behandlingen är avslutad ska alla ha rätt till rehabilitering framhöll hon.

– Behovet är stort, i föreningens slutna facebookgrupp, där 350 drabbade kvinnor är med, framgår det tydligt att många har långvariga och svåra problem med smärta, oro och annat efter behandling.

Gyncancerdagarna, som nu är årligen återkommande arrangemang i Malmö, Umeå och Stockholm, finns till för att ge kunskap, uppmuntran och framtidshopp.

– Sedan gör vi webbinarier, skriver debattartiklar, erbjuder en arena för dem som forskar om gynekologisk cancer. Vi ifrågasätter att gyncancerforskning får en sådan liten del av kakan jämfört med andra cancerformer, och för en kontinuerlig dialog med bland andra Cancerfonden om detta.

Barbro Sjölander avslutade med att förklara att dessa insatser endast utgör ett axplock av vad Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar med, och uppmanade intresserade att besöka nätverkets hemsida gyncancer.se för mer information.

Av Ulrika Ambjörn