Gyncancerdagen Malmö

Gyncancerdagarna 2017 gick av stapeln i Malmö den 24 april.

Trots ihållande regn, inställda tåg och trafikkaos var dagen välbesökt. Patienter, anhöriga, nyfikna medborgare och vårdpersonal lyssnade med intresse på det senaste inom screening, behandling och rehabilitering för gyncancer.

Barbro Sjölander, ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer välkomnade alla och inledde dagen genom att presentera programmet.

Lisen Arnheim Dahlström, docent på Karolinska Institutet, visade vikten av att skilja mellan sant och falsk information på nätet när det gäller HPV vaccinering.

Alicia Wolk, professor i nutritionsepidemiologi lämnade tyvärr återbud i sista minuten men hennes bilder drogs ytterst kompetent av Klas Sjöberg, docent vid LU o ÖL vid Gastrosektionen på Skånes Universitetssjukhus. Föredraget handlade om hur maten kan påverka risken för cancer och återfall.

Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska, presenterade det nya cellprovtagningsprogrammet som är igång i Skåne. Hon pratade om vikten att vaccinera pojkar också för att minska risken för livmoderhalscancer och andra former av cancer som HPV kan orsaka.

Marie Stenmark Askmalm, processledare på RCC syd berättade hur en gentest går till och vikten av att känna till familjens cancerhistoria. Känner du din familjs cancerhistoria kan du minska dina risker att få cancer genom olika preventiva åtgärder.

Christer Borgfeldt, överläkare på Skånes Universitetssjukhus, presenterade det nyaste inom prevention, operation och behandling av gyncancer i Skåne. Förbättringen sker med hjälp av ny teknik t.ex robotkirurgi, förbärttrad strålning, användandet av s.k sentinel node teknik och HPV analyser. Den sker också med hjälp av flera nya mediciner för äggstockscancer. Vissa av operationerna har centraliserats till bara några få sjukhus i Sverige t.ex vulvacancer. Införandet av de s.k. standardiserade vårdförloppen har bidragit till att korta ledtiderna.

Jessika Wihl, biträdande överläkare inom onkologi och strålningsfysik på Skånes Universitetssjukhus, berättade hur och var vi kan hitta cancerstudier och hur viktigt det är att delta.

Maria Helbom, verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering Stockholm, berättade om insatserna som gjorts i vården för en bättre rehabilitering efter cancer i bäckenet. Nu finns det möjlighet att söka vård för sena effekter. Inte bara i Stockholm utan även i Skåne och Göteborg och på några andra ställen i landet.

Paneldiskussionen lyfte upp behovet av vårdcentraler med cancerkompetens (Anders Åkesson), självtest HPV för att öka deltagandet i screening(Anna Palmstierna) och att Region Skåne satsar pengar på den nya metoden för cellprovtagning (HPV hemtester) (Christer Borgfeldt). Det diskuterades också att kunskapen om ärftlighet är väldigt hälsoekonomiskt effektiv. Den ger personer möjlighet att med preventiva åtgärder minska risken att få cancer (Marie Stenmark Askmalm) och att gå ifrån att jobba för patienter till att jobba med patienter(Therese Scott Duncan), att nivåstrukturering ger bättre resultat i behandling, bättre möjligheter till forskning och utveckling av vårdprocesser(Christer Borgfeldt).

För bättre behandling behövs fler studier och då krävs fler vårdpersonal som kan ta hand om det(Jessika Wihl). Det är viktigt att sprida information om cancerstudier, rehabilitering och sena effekter till primärvården(Maria Helbom).

Årets eldsjälspris i Malmö tilldelades till Helena Cewers, legitimerad barnmorska och auktoriserad klinisk sexolog, och Andrea Gärtner, legitimerad barnmorska, för deras engagemang för kvinnors hälsa och deras stora insats att ta cellprov utanför ordinarie tider och platser för det.

Filmer med historier från anhörig, patient med BRCA mutation och patient med kronisk cancer presenterades mellan föreläsningarna. Stort tack till alla som medverkade på film för att de delade med sig av sina historier.

Stort tack till alla föreläsare och RCC syd och Cancerfonden – utan era insatser skulle dagen inte varit möjlig.