Maria Hellbom tog priset

Eldsjälspriset 2017 gick i Stockholm till Maria Hellbom för hennes arbete med att bygga upp Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm.

– Tack! Jag har ett så bra team att jobba med. Det är så roligt när man hittar precis rätt personer till cancerrehabilitering. I morgon kommer jag kanske att anställa en dietist, det kommer att bli så bra, säger den glada pristagaren.

Motivering till Eldsjälspriset i Stockholm 2017

Maria har med sin stora kompetens och erfarenhet byggt upp Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm, och fyllt det med noggrant utvalda medarbetare och en tanke kring hur cancerdrabbade med stora rehabiliteringsbehov ska få hjälp att komma tillbaka. Både som individer men också som del i en familj/enhet eller som fungerande i samhället. Maria har också varit projektledare för det nationella projektet bäckencancerrehabilitering, som syftar till att ta fram en fungerande rehabilitering både för de som drabbas nu med avancerade rehabiliteringsbehov, men också för de som finns därute med problem som ingen idag förstår är seneffekter av cancer. Dessutom har hon deltagit i arbetet med att ta fram ett nationellt vårdprogram inom rehabilitering. En riktig eldsjäl inom rehabilitering.