Återrapportering från ASCO – världens största cancerkonferens

Nätverket mot gynekologisk cancer fick ett stipendium till att besöka ASCO, världens största cancerkonferens som hålls en gång per år i Chicago. Jag fick äran att representera er fantastiska medlemmar på konferensen. Det tackar jag så innerligt för!

Att säga att det var en stor konferens är nästan en underdrift – den var gigantisk. Vi var cirka 40 000 deltagare (cirka 30 000 från professionen) och dagarna var fullproppade med föreläsningar. Jag tillbringade dagarna springandes med ett stort leende mellan föreläsningslokalerna, cirka 12 timmar varje dag under en veckas tid och glädjen över att få ta del av det senaste inom cancerforskningen var en upplevelse jag sent kommer att glömma.

Förutom fantasiska föreläsningar fick jag också möjligheten att träffa andra patientföreträdare från andra patientföreningar från hela världen. Och vi kan lära oss så mycket av varandra. Vi patientföreningar inom gynekologisk cancer kommer fortsatta att hålla kontakten så vi kan fortsatta att vara så pålästa som möjligt.

Som ni kan läsa av Kjell Bergfeldts artikel så berättar han att det kanske inte händer så mycket nytt just nu inom den gynekologiska cancerforskningen och visst har han en poäng. Men helt håller jag inte med! Det forskas som aldrig förr just nu och det känns som om gynekologisk cancer har blivit ett ämne som blivit mer populärt och kanske har lite tabu minskat? Men vi har ändå en lång väg kvar. Immunterapi är just nu i sitt ess, och detta kommer gynekologiska cancerpatienter förhoppningsvis också ha nytta av i framtiden. Det talades mycket om livmoderkroppscancer på denna konferens och det berättar Kjell mer om i sin artikel.

Jag var också på en föreläsning om äggstockscancer och parphämmare och det som sades på den vill jag gärna dela med mig av. Föreläsaren där sade att man kan använda en annan parphämmare efter en cytostatikakur trots att man tidigare redan använt en parphämmare så länge man fortfarande är platinumkänslig. Vidare sas det att ju tidigare parphämmaren sätts in desto bättre. Dessa fantasiska nyheter kommer de berätta mer ingående om på ESMO-konferensen i september som är belägen i Madrid. Nätverket har äran att även då finnas på plats. När det kommer till äggstockscancer presenterades också en studie som berättade att kirurgi även vid återfall kan ge vinster för överlevnad och det berättar Kjell mer om i sin artikel.

Jag känner att det är oerhört viktigt att vi som patientförening befinner oss på internationella konferenser där man delar med sig av ny kunskap för att få möjligheten att överföra den till er. Jag är helt övertygad om att kunskap räddar liv!

/Alexandra Andersson

Kommentera