Egenvårdens viktiga roll

Therese Scott Duncan

Processledare egenvård, Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland

 

Målet med egenvård

Målet med egenvård är att öka sin ”må-bra-tid” genom att på bästa möjliga sätt ta hand om sin hälsa, och till viss del att sköta sin medicinering.

Egenvården handlar till stor del om den kunskap som jag som patient tar till mig gällande min sjukdom och min livssituation. Det har visat sig att ju mer kunskap jag har som patient, desto tryggare känner jag mig när hälso- och sjukvården inte alltid räcker till. Att få möjlighet att engagera sig i sin eller närståendes vård, kunna påverka sin situation och få förutsättningar för att ta ett aktivt ansvar, ger en bättre upplevd hälsa hos mig som person. Trots min sjukdom kan jag uppleva en god hälsa, om jag känner att jag är en del av ett meningsfullt och begripligt sammanhang.

Egenvård utifrån förmåga

Det är viktigt att vara tydlig med att alla utför egenvård utifrån sin egen förmåga. Att vara engagerad i sin hälsa och egenvård kan vara svårt om vi inte blir bemötta utifrån där vi är för stunden, och att det jag gör känns meningsfullt. För att det ska vara möjligt så behövs ett bra samspel mellan vården och patienten. Konsekvenserna av att ha en långvarig sjukdom gör att patienter och vårdpersonal kan behöva anta nya roller. Patienten som är ansvarig för sin dagliga egenvård, blir den huvudansvarige vårdgivaren, i sitt skapande av hälsa. Vårdpersonalen å sin sida behöver vara rådgivare, partners och lärare för patientens utveckling.

Individuell och behovsstyrd egenvård

Egenvården är väldigt individuell och behovsstyrd. Det innebär att jag som individ känner min kropp bäst och behöver dela med mig om min kunskap och mina behov till vården. Bieffekter under behandling och seneffekter är överlag svåra för vården att bemöta när de i dagsläget inte har kontinuiteten som behövs. Den enda som kan stå för den samlade informationen är patienten själv, eller till viss del journalen. Därför är det viktigt för patienten att bli uppmärksammad på vilka dessa effekter är under och efter avslutad behandling. I dagsläget är det vanligt att canceröverlevare efter flera år söker hjälp för symptom utan vetskapen om att dessa är biverkningar från behandlingen, och blir då inte hjälpta på rätt sätt.

Vården börjar utbildas i egenvård 

Under hösten 2017 kommer vi från RCC Stockholm-Gotland att börja utbilda cancervården inom lärande, jämlik vård samt egenvård, för att senare kunna erbjuda liknande utbildning till patienter och närstående. Efter detta hoppas vi på en kunskapsspridning och se en början på en vård som bättre kan bemöta de olika egenvårdsbehov som finns.

/Therese Scott Duncan

Processledare egenvård, Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland