Cellprovtagning – 50 år

RCC i samverkan logotyp

Gynekologisk cellprovtagning 50 år – Nu är framtiden här!

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.

 10 november 10:00 – 16:00

 Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

Skynda dig till anmälan, max 300 personer, stående lunch, ingen avgift !

Arrangör : Regionala Cancercentrum i samverkan

Gynekologisk cellprovtagning 50 år – Nu är framtiden här!

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus. Följ med på resan till nya vårdprogrammet och primärscreening med HPV.

10 november 10:00 – 16:00

Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

Skynda dig till anmälan, max 300 personer, stående lunch, ingen avgift !

Anmäl dig via denna länk 

Program

09.00–10.00 Registrering och kaffe

Historisk överblick och introduktion till vårdprogrammet för cervixcancerprevention

Moderatorer  |  Gunilla Gunnarsson och Barbro Sjölander

10.00–10.05  Välkommen  |  Gunilla Gunnarsson

10.05–10.20  Gynekologisk cellprovskontroll 50 år – en historisk överblick  |  Sven Törnberg

10.20–10.35  Det är vi som har tagit proverna – Cellprovtagning ur barnmorskans perspektiv  |  Monica Ideström

10.35–10.50  Det är vi som har analyserat proverna – cytologlaboratoriets perspektiv  |  Anders Hjerpe

10.50–11.05  Det är vi som har tagit hand om kvinnornas cellförändringar – Gynekologen berättar  |  Eva Rylander

11.05–11.30  Varför ska vi undersöka om alla Sveriges kvinnor har HPV?  |  Joakim Dillner

11.30–12.00  Introduktion till Socialstyrelsens riktlinjer och det nya nationella vårdprogrammet  |  Björn Strander

12.00–13.00  LUNCH

Nyheter i vårdprogrammet för cervixcancerprevention

Moderatorer  |  Gunilla Gunnarsson och Barbro Sjölander

13.00–13.20  Så här kommer laboratoriearbetet att förändras?  |  Henrik Edvardsson

13.20–13.35  Nya uppgifter för barnmorskan och mödrahälsovården  |  Anna Palmstierna

13.35–13.50  Hur ska gynekologmottagningarna arbeta?  |  Kristina Elfgren

13.50–14.05  Hur kommunicerar vi HPV-positivitet till kvinnorna?  |  Miriam Elfström och Lovisa Bergengren

14.05–14.20  Hur ska sjukvården organisera sig – om planering, samordning, IT, juridik med mera  |  Pia Collberg

14.20–14.40  Bensträckare

14.40–15.00  HPV-vaccination  |  Ann Lindstrand

15.00–16.00  Frågor och paneldiskussion med samtliga föreläsare

Vi önskar alla varmt välkomna!

Nationella Arbetsgruppen cervixcancerprevention

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention