Äggstockscancer kan förebyggas hos kvinnor med ärftlig benägenhet för äggstockscancer. Har det andra konsekvenser?

En stor svensk studie (CABSOE-studien) utgående från Linköping har fått stöd från Cancerfonden för att undersöka kognitiva funktioner (t.ex. inlärning), minne immunsystemet och livskvaliteten bland yngre kvinnor som opererat bort äggstockarna i cancerförebyggande syfte.

av:
Professor, överläkare Preben Kjölhede och forskningssköterska Åsa Rydmark Kersley, Kvinnokliniken,
Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, Onkologiska kliniken, samtliga vid Universitetssjukhuset i Linköping, samt
Professor Gillian Einstein, Institutionen för psykologi, Torontos Universitet, Kanada

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preben Kjölhede

Gilian Einstein

Elisabeth Åvall Lundqvist

Bakgrund till studien

Årligen får cirka 700 kvinnor i Sverige äggstockscancer. Ofta är sjukdomen spridd utanför äggstockarna när diagnosen ställs. Behandlingen är därför omfattande och innebär som regel både operation och behandling med cellgifter under lång tid. Kvinnor som har ärftlig förändring i arvsmassan av typ BRCA-1 eller BRCA-2 mutation har en ökad risk att få äggstockscancer och bröstcancer. Risken är upp emot 40% att utveckla äggstockscancer innan 70 års ålder för dessa kvinnor. Cirka 10% av de kvinnor som får äggstockscancer har BRCA-1 eller BRCA-2 mutation.

Kan man förebygga äggstockscancer hos denna särskilt utsatta grupp av kvinnor? Svaret är ja! Studier har visat att risken för äggstockscancer minskas avsevärt (upptill 95%) hos yngre kvinnor med BRCA1/2 mutation som genomgår förebyggande kirurgi med borttagande av äggstockarna. Den förebyggande operationen görs efter noggrann utredning, rådgivning och information av onkogenetiker och gynekolog. Vid operationen avlägsnas äggstockarna och äggledare och ingreppet görs i de flesta fall genom titthålsoperation.

Kvinnor som har mutationen och utvecklar äggstockscancer är betydligt yngre än de kvinnor som får äggstockscancer och som inte har mutationen. Det rör sig ofta om kvinnor i 30-40 års ålder. Detta innebär att det cancerförebyggande ingreppet görs på kvinnor med BRCA-1 eller BRCA-2 mutation i ung ålder (30-40 år). En konsekvens av operationen är att kvinnan omedelbart kommer i menopaus (övergångsåldern). Tidpunkt för det naturliga klimakteriet ligger i Sverige runt 50 års ålder. En för tidig menopaus på grund av kirurgi skiljer sig från naturligt klimakterium då den är omedelbar, innebär en längre period av minskade östrogennivåer, samt att äggstockarna efter naturligt klimakterium fortsätter producera en liten mängd hormon. Östrogen är viktigt för kognitionen (samlingsnamn för olika mentala processer, t.ex. inlärning), minnet samt för immunsystemet, såsom exempelvis i förhindrandet av inflammationsprocesser som associeras med utvecklandet av andra cancerformer och demenssjukdom.

Även om tidigare studier visat ett samband mellan östrogenbrist och kognition så är långtidseffekterna av östrogenbrist på kognition, minne, immunsystemet och livskvalitet ofullständigt klarlagda. Vilka områden i hjärnan som är involverade behöver också klarläggas. Behandling med östrogen kan motverka de negativa effekterna av för tidig menopaus men det är okänt när behandlingen bör sättas in, och det finns grupper som inte kan få östrogen såsom de flesta kvinnor som har eller haft bröstcancer.

CABSOE studien

Cancerfonden har givit 1,9 miljoner kronor till en stor studie i Sverige (CABSOE-studien) om just dessa förhållanden. Studien startades av professor Gillian Einstein, från Torontos Universitet i Kanada i samarbete med forskare från Linköpings Universitet och bedrivs på Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Professor Einstein är psykolog vid institutet för psykologi vid Torontos Universitet och är där chef för ”Wilfred and Joyce Posluns Enhet för Kvinnors Neurologiska Hälsa och Åldrande”. Dessutom är professor Einstein gäst-professor vid Linköpings Universitet.

Studien är multidisciplinär och tvärvetenskaplig och i projektgruppen ingår ledande forskare från områden gynekologi, bilddiagnostik, immunologi, laboratoriemedicin, geriatrik, onkologi, klinisk genetik samt genus-forskare vid Linköpings Universitet.

Syftet med CABSOE-studien är att erhålla och öka kunskapen om hur kognitiva, minnes, inflammatoriska och immunologiska förändringar utvecklas över tid hos kvinnor med BRCA-1 eller BRCA-2 mutation som genomgått borttagande av äggstockar i förebyggande syfte. Dessutom vill vi ta reda på hur diagnostisering av att ha ökad risk för denna cancerform och genomgången av en profylaktisk (förebyggande) borttagning av äggstockarna påverkar kvinnornas kroppsuppfattning och livskvalitet.

Vad innebär studien för deltagande försökspersoner?

I studien görs ett neuropsykologisk test av kognition och minne samt en magnetkamera undersökning av hjärnan och det tas blod-, urin- och hårprov vid 3 tillfällen med ett års mellanrum. Dessutom kommer en del av deltagarna även att bli intervjuade om sina upplevelser av sin kropp och sitt vardagsliv före och efter operationen. Studietiden är sålunda 2 år för deltagarna. Sammanlagt kommer 70 kvinnor att inkluderas i studien. Av dessa behövs 35 kvinnor med BRCA-1 eller BRCA-2 mutation som redan har genomgått en profylaktisk borttagande av äggstockar och 35 kvinnor med mutation som står inför att genomgå en operation. Undersökningarna görs i Linköping.

Förståelsen för hur borttagandet av äggstockarna innan naturlig menopaus påverkar andra viktiga funktioner i kvinnokroppen än de som idag förknippas med reproduktionsorganen, inklusive kvinnornas livskvalitet, är av stor vikt för att kunna erbjuda dessa kvinnor ett etiskt försvarbart omhändertagande. Resultatet av studien kan komma att påverka det medicinska omhändertagandet av kvinnor med BRCA-1 eller -2 mutation med förbättrad individanpassad onkogenetisk vägledning där hänsyn tas till om det finns en speciellt ökad risk för kognitiv eller immunologisk påverkan. På längre sikt leder resultaten av vår forskning förhoppningsvis också till att nya metoder utvecklas som kan erbjuda alternativ till kirurgiskt avlägsnande av äggstockar hos kvinnor med ärftlighet för bröst- och äggstockscancer.

Är du intresserad av att delta?

För att kunna delta i studien ska man vara yngre än 55 år, ha fått fastställt att man har en BRCA-1 eller BRCA-2 mutation och antingen har genomgått operation med borttagande av äggstockar i förebyggande syfte eller avser göra operationen inom närmaste halvåret. Kvinnor från hela Sverige kan delta i studien. Är du eventuellt intresserad av att delta i studien är du välkommen att kontakta oss för närmare information:

Forskningssjuksköterska Åsa Rydmark Kersley, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (cabsoebkc@regionostergotland.se)

Professor, överläkare Preben Kjölhede, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (Preben.Kjolhede@liu.se)

Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (Elisabeth.Avall.Lundqvist@liu.se)

Kommentera