Fråga experten – nu startar vi

Nu startar vi vår nya tjänst Fråga experten.

Första månaden, november 2017 starar vi med ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert denna månad blir:

Miriam Mints Universitetslektor, Docent och Överläkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa Tema Cancer Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det. Här ställer du frågan

Fråga barnmorskan finns kvar med möjlighet att söka bland tidigare ställda frågor och svar. Du hittar den här

 

Vårt stora Tack till Anna Palmstierna som i sex år svarat på era frågor och svar och som nu lämnat denna stora databas kvar att söka i