Fråga experten om kirurgi

Nu börjar snart månad två på vår nya tjänst Fråga experten.

 

Under december kommer temat att vara Kirurgi . Expert blir Henric Falconer, Kirurg och Patientflödeschef Gynekologisk cancer, Karolinska sjukhuset.

Du kan ställa alla frågor om kirurgi vid gynekologisk cancer eller kanske undrar du över preventiv kirurgi om du har ärftlighet t.ex BRCA i släkten.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det. Här ställer du frågan

Du kan redan nu ställa frågor men de besvaras i december

Fråga barnmorskan finns kvar med möjlighet att söka bland tidigare ställda frågor och svar. Du hittar den här