Mindre stress med blodtryckssänkande medicin kan ge bättre prognos för cancerpatienter

Docent Erica Sloan, Monash University i Australien

En upprepad eller förlängd aktivering av stressreaktioner ökar risken för både fysiska och psykiska sjukdomar. I tidigare nyhetsbrev har Nätverket rapporterat att svåra trauman som att förlora ett barn kan öka risken för livmoderhalscancer. En relativ ny studie visar hur kronisk stress kan öka spridningen av cancerceller i kroppen. Det positiva med studien är att forskarna har visat att man kan minska tumörspridning genom att blockera kroppens skadliga reaktioner på stress med hjälp av blodtryckssänkande medicin.

En stressreaktion kan antingen vara akut eller kronisk. Flykt- eller kamprespons (fight-or-flight response) är en överlevnadsmekanism som vid hotfulla situationer får oss att antingen fly eller kämpa beroende på situationen. När hjärnan tolkar en situation som hotfull kommer kroppen att utsöndra stresshormoner som adrenalin och noradrenalin. Dessa hormoner ökar bland annat pulsen och blodtrycket, och därav det vardagliga uttrycket ”Adrenalinkick”. Det här är den omedelbara stressreaktionen som syftar till att förbereda kroppen maximalt för den aktuella faran.

Men samspelet mellan hjärna och kropp vid stress är mycket komplicerat. Under stress reagerar olika individer på olika sätt – kroppsligt, kognitivt, känslomässigt och beteendemässigt. Hur vi reagerar är också till stor del

relaterat till typen av stress. En kortvarig akut stress leder till att vi överlever hotet medan en långvarig kronisk stress leder till att vi får sämre hälsa.

Forskningen visar att en cancersjukdom kan förvärras av kronisk stress

Cancerspridning eller metastasering är den främsta orsaken till sjuklighet och mortalitet av cancer. De bakomliggande fysiologiska faktorerna som orsakar spridningen till andra organ har inte varit riktigt kända. Dr. Erica Sloan och hennes kollegor från Monash University i Australien har i djurmodeller kunnat visa att kronisk stress strukturerar om lymfsystemet, som är en vital del av immunsystemet. Flödet i de befintliga lymfkärlen inom och runtomkring tumörer ökar samtidigt som nya lymfkärl bildas och därmed sprids tumörceller lättare.

– Förenklat kan man säga att tumörceller inte bara får nya motorvägar ur tumören, men också att hastigheten ökar så att tumörcellerna kan flytta ur tumören mycket snabbare och bilda nya dottertumörer i andra organ”, säger Dr Erica Sloan.

En cancerdiagnos i sig är väldigt stressfull. Ska man då som cancerpatient oroa sig ytterligare för sina negativa känslor?

– Nej, vår forskning ska inte öka pressen på patienterna. Tvärtom nu när vi förstår hur stress kan påskynda spridningen av cancerceller kan forskarna utforma nya behandlingsterapier som försöker att stoppa den, berättar Erica.

Blockering av stress signaler kan öka överlevnaden för cancerpatienter

Erica och hennes kollegor har identifierat hormonet som vid kronisk stress påverkar samspelet mellan hjärna och kropp och som accelererar spridningen av cancer.

– Detta var ett av de viktigaste resultaten i vår studie. Genom att identifiera hur cancerceller reagerar på stress signaler vet vi nu vilka läkemedel vi ska använda för att blockera dessa signaleringsvägar, säger Erica.

De har bland annat upptäckt att kvinnor som har behandlats med blodtryckssänkande medicin, så kallade betablockerare, och sedan drabbats av bröstcancer, fått betydligt färre dottertumörer än andra.

– Det var en upptäckt som gladde oss, eftersom det betyder att vi kan behandla hela människan och särskilt deras ångest med blodtryckssänkande medel – likaså deras cancer och samtidig öka överlevnaden, förklarar Erica.

Förra året kom det också ut två studier som visar att cancerdrabbade patienter som behandlandes med betablockerare efter diagnosen fick betydligt mindre spridning jämfört med kontrollgrupper.

Kan blockeraring av kirurgisk stress också förbättra prognosen?

Kirurgi är en kritisk del av cancerbehandlingen. Faktorer som är förknippade med kirurgi inklusive fysiologisk stress och dämpning av immunsystemet kan dock öka risken för återfall av cancer. Därför vill Erica och hennes kollegor också studera om valet av sövningsmedel kan påverka utfallet för patienten. Sövningsmedel blockerar i regel smärta och känsla. Men vissa medel kan också skydda mot inflammation och kirurgisk stress. De undersöker effekterna av olika bedövningsmedel långsiktigt genom att studera metastasering och återfall hos patienter. Dessa studier kommer att vara värdefulla för utformningen av stora kliniska multicenterstudier som undersöker användningen av sövningsmedel med syftet att förbättra prognosen för cancerpatienter.

Nätverket mot gynekologisk cancer har rapporterat tidigare Läs här om sambandet mellan allvarliga livshändelser och en ökad risk för livmoderhalscancer. Allvarlig stress har också kopplats till sämre prognos för många olika cancerformer, såsom äggstockscancer och bröstcancer. Dr. Erica Sloan har visat hur kronisk stress påskyndar spridningen av en befintlig cancer. Hennes forskarteam har dock inte sett i sina studier att kronisk stress kan orsaka en helt ny cancer hos cancerpatienter.

Ingen cancerpatient ska behöva må sämre på grund av sin oro och ångest. Nu är forskarna också på god väg att utforma nya behandlingsstrategier som blockerar den onödiga stressen. Nätverket mot gynekologisk cancer fortsätter att förorda preventiva och behandlande insatser som mildrar och minskar människors stress och ångest.

Källor:

Chronic stress in mice remodels lymph vasculature to promote tumour cell dissemination. Nature Communications. 2016 Mar 1;7:10634. doi: 10.1038/ncomms10634.

Propranolol for off-label treatment of patients with melanoma, JAMA Oncology. doi:10.1001/jamaoncol.2017.2908

Perioperative COX-2 and b-adrenergic blockade improves metastatic biomarkers in breast cancer patients in a phase-II randomized trial. Clinical Cancer Research, May 10, 2017; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0152

 

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se

2 kommentarer

 1. Maria

  Väldigt nyttigt inlägg. Tack!

  Reply
  1. Barbro Sjölander

   Bra att du tyckte vårt inlägg var intressant. Tack/hälsningar
   Barbro

   Reply

Kommentera