Säker cancervård: Även du som patient och närstående kan bidra

Källa: Nätverket mot cancer

Möjligheten att framgångsrikt behandla cancer är väldigt mycket bättre idag än för bara en generation sedan. Cancertyper som förr ansågs omöjliga att behandla kan idag botas.

Samtidigt har modern cancerbehandling blivit mer komplicerad och på ett sätt mer riskfylld. Det är idag inte ovanligt med flera typer av behandlingar som kan sträcka sig över lång tid och där olika kliniker och många medarbetare deltar.

Allt detta tillsammans gör att risken att en skada inträffar faktiskt är större idag än för 30 – 40 år sedan.

Nätverket mot cancer har tillsammans med LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland tagit fram skriften ”Säker cancervård” som vänder sig därför till dig som är eller har varit patient inom cancervården samt till närstående.

I broschyren får du som patient kunskap om hur du känner igen en säker vård men också en mycket bra checklista på hur du som patient kan bidra till säker vård

Läs mer eller ladda ned på Nätverket mot cancers webbsida!

Kommentera