Eldsjälspris – gyncancerdagarna 2018

Eldsjälspris 2018 – Vem vill du nominera?
Varje år i april anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer Gyncancerdagar och i år arrangeras de i Malmö, Linköping och Stockholm. Målet med Gyncancerdagarna är att sprida kunskap om vikten av prevention, t ex att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sig själv och sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagarna vill vi även sprida kunskap om vilka behandlingar som finns för de som drabbats, vi vill inge hopp och erbjuda kunskap om hur man själv kan bidra.

I samband med dessa evenemang brukar vi också uppmärksamma några personer lite extra, eldsjälarna. En eldsjäl är någon som vi tycker har gjort något extra för att ingen ska drabbas, någon som stöttat de som redan drabbats eller någon som varit bra på att göra gynekologisk cancer mer känt. Eldsjälarna kan vara patienter och/eller närstående, de kan arbeta inom vården eller forska. Det kan vara vem som helst i vår omgivning och dessa personer vill vi gärna uppmärksamma lite extra.

Nu vill vi veta om du tycker att det finns någon som passar in på beskrivningen ovan och som du i så fall tycker är värd en nominering till Eldsjälspriset. Hör av dig och berätta vem du vill nominera och lämna samtidigt en motivering till varför du vill nominera just den personen. Vi behöver även kontaktuppgifter (namn, mailadress och telefonnummer) både till dig som nominerar och till den du vill nominera.

Det går inte att nominera deltagare i Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse eller dess arbetsgrupper inte heller deltagare i vårt advisory board.

Styrelsen för Nätverket mot gynekologisk cancer kommer att gå igenom alla nomineringar som inkommer och fatta beslut om vilka som blir 2018 års Eldsjälar.

Nomineringarna skickas till barbro.sjolander@gyncancer.se och vi vill ha dem senast den 30 mars.