Den nya dataskyddsförordningen – så här hanterar vi dina medlemsuppgifter

Fr o m den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR. Mycket av det som hittills funnits i PUL finns också i den nya dataskyddsförordningen, men det är några nyheter i den.

Kortfattat handlar förordningen om att

Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
Samtycke för att hantera personuppgifter
Radera inaktuella uppgifter
Utse ett dataskyddsombud
När du blir medlem hos Nätverket mot gynekologisk cancer får du uppge din mejladress och det är den som ligger till grund för ditt medlemskap. Om du som medlem byter mejladress behöver du därför informera oss om det så att vi kan byta ut din mejladress i vårt register. I annat fall kommer du inte längre att vara medlem och heller inte få våra Nyhetsbrev.

 

Utöver din mejladress efterfrågar vi även för- och efternamn, vilken stad du bor i samt om du är drabbad, närstående eller stödmedlem. Uppgifterna används, förutom att skicka ut Nyhetsbrevet, till att hjälpa oss få en överblick över var i landet vi har medlemmar och hur många av de tre kategorierna drabbad, närstående och stödmedlem vi har. Samtliga uppgifter registreras i vårt prenumerationsregister för vårt digitala nyhetsbrev och det är endast där vi lagrar informationen.

En viktig del av dataskyddsförordningen är samtycke. När du väljer att bli medlem hos oss skickas en länk till din mejladress för bekräftelse och när du klickar på den för att läggas till i prenumerationsregistret och bli medlem, betyder det att du samtidigt samtycker till att vi får registrera dina uppgifter.

Vill du avsluta ditt medlemskap så hör du av dig, gärna via mejl, så tar vi bort dina uppgifter ur registret.

Enligt Datainspektionen krävs inget dataskyddsombud för en förening med vår verksamhet.

Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.