Frågor och svar Gyncancerdagarna 2018

 

Vaccinering och HPV

 

Jag undrar om det är möjligt att vaccinera sej med det nya vaccinet som täcker fler varianter av de farliga virusen?

Ja, du söker upp din Vårdcentral och ber om ett recept på Gardasil 9.

Hur länge varar en vaccination?

Flickor i skolan 11/12 år, får två vaccinationer, äldre flickor rekommenderas tre. Vi har ännu inte fått indikationer på att man behöver ge ytterligare påfyllnadsvaccinationer.

 Kan vem som helst gå och kolla om man har HPV

Även mina döttrar som vaccinerat sig?

I samband med cellprovtagning analyseras HPV hos kvinnor 30 år eller äldre, finns HPV, analyseras även cellerna, cytologi, för att se så att HPV inte har stimulerat till cellförändringar. Det räcker med att gå till den provtagning som kvinnor blir kallade till

De olika HPV vaccinen vilka typer av HPV verkar de emot?

Gardasil 4, ger ett skydd mot HPV 6 och 11, som kan stimulera till kondylom, samt ett skydd mot HPV 16 och 18, som kan stimulera till cellförändringar. Gardasil 9 ger ett skydd mot HPV 6,11, 16, 18, 31,33,45, 52 och 58

Om man vaccinerat sig redan med fyrvalent, vaccin rekommenderar ni att man tar niovalent

Det bästa skyddet mot att inte utveckla cellförändringar av de HPV som vaccinet ger skydd mot, ger vaccinet om det ges innan sexualdebut. Ges det efter att personen kommit i kontakt med just de HPV som vaccinet skall skydda emot, kan vi inte svara för vilket skydd det ger.

Har jag haft cellförändringar. Har jag hjälp av att ändå vaccinera mig

Se svar ovan

Kan man ta blodprov på HPV virus.

Har vi ingen erfarenhet av

Hur långt upp i åldern har det någon effekt att vaccinera sig mot HPV?

Se ovan svar, bäst skydd ger vaccinet om personen får vaccinet innan denne kommer i kontakt med just de HPV som vaccinet ger skydd mot

Finns det någon övre åldersgräns för killar att vaccinera sig mot hpv?

Ännu har inga rekommendationer kommit, men i princip inte

Bör man ta HPV-vaccin i vuxen/äldre ålder?

Mest kunskap och studier finns på om vaccinet ges innan sexualdebut

 Rekommenderar ni vaccination om man är i 50-årsåldern?

Vid vissa tillfällen där kvinnan har upprepade cellförändringar trots koniseringar, har man, utan vetenskaplig grund, föreslagit att personen kan ju prova  vaccinering. Viktigt att veta att vaccinet inte stimulerar utläkningen, det ges i profylaktiskt syfte, för att stimulera kroppen till antikroppsbildning, så att antikroppar finns mot just de HPV som vaccinet skyddar mot, för att dessa kan utöva en skyddande funktion, den dag person kommer i kontakt med just det HVP t.

Är det olika vaccin då?

Det finns Cervarix, ger skydd mot HPV 16 och 18, samt Gardasil 4 och 9, se ovan

Om jag har hpv-virus men inte 16  o 18.Hur stor är risken för mig att få cancer då?

Det beror på ditt immunsystem, dess förmåga att läka ut dessa virus, immunsystemet är beroende av många faktorer, framförallt rökning, troligen även andra livsstilsfaktorer, vilket vi kan för lite om idag.

Kan jag vaccinera mig nu om jag har hpv, för framtiden?

Det bästa skyddet ges om vaccinering ges innan sexualdebut, detta då vaccineringen stimulerar till antikroppsbildning som har en skyddande effekt den dag du kommer i kontakt med de HPV du är vaccinerad mot

Ska man vaccinera sig mot HPV om man haft livmodershalscancer men tillfrisknat efter vård, och inte längre har cancer eller HPV virus enligt screening?

Tveksamt om det skulle ge dig ett ökat skydd, då du kan utveckla cellförändringar/cervixcancer mot fler HPV än mot de HPV som dagens vaccin ger skydd mot

Måste screeningprover tas även om man är vaccinerad mot HPV-viruset?

Ja, då det finns flera HPV än de som dagens Gardasil ger skydd mot, som kan orsaka cellförändringar och livmoderhalscancer

Bör man uppmuntra män i sin närhet att vaccinera sig mot HPV? Partner/pappa/son

Absolut inte fel

Om man har HPV virus 16-18 i slidan som inte läkt ut kan man få det i analen även om man inte har analsex.

Skulle kunna vara så, men inte nödvändigt

Om man op bort en liten knuta i vulva som visar sig vara Hpv! Räcker det med att gå på cellprovskontroller? Ska man följa upp stället där knutan op bort?

Cellprov skall du ta då du blir kallad. Om du ska följa upp knutan som togs bort, beror på om det fanns cellförändringar i den eller inte.

 

 

Ärftlighet – BRCA

 

Min mamma har dött i äggstockscancer. Kan jag bara gå till vårdcentralen och kolla om jag är bärare av den genen?

Tyvärr inte. Du kan diskutera med din vårdcentral och bli remitterad till klinisk genetik som finns alla universitetssjukhus. Mycket beror på din familjehistoria, hur gammal din mamma var när hon insjuknade och om det finns andra släktingar som är drabbade.

Vart ska man vända sig om man vill ta reda på om man bär på brac-genen?

Kontakta avdelningen för klinisk diagnostik på närmsta universitetssjukhus. Har de remisskrav så kontakta din vårdcentral.

 Kan mina döttrar vara bärare, om inte jag är det (att det “hoppar över” en generation)

Har du blivit kollad att du inte är bärare av mutationen?  Att man bär den behöver inte betyda att man insjuknat i den typen av cancer. Om svaret är att du inte är bärare då kan inte dina barn ärva mutationen.

Hur bär man sig åt för att få ta ett BRCA-prov?

Man diskuterar med sin läkare och om hen tycker det är relevant blir man remitterad till närmaste universitetssjukhus och deras avdelning för klinisk genetik.

 Varför ska män ta reda på om de när braca-genen?

Män kan också insjukna i bröstcancer och ett antal fall av prostatcancer varje år beror på BRCA genen

 I vilken ålder erbjuds kvinnor med BRCA kontroller av bröst och äggstockar?

Det beror på familjehistoria, alltså hur gammal den yngsta släkting var som insjuknade i BRCA relaterad cancer, oftast vid 20-25 år.

 

Övrigt

Undrar om man kan få lymfödem i vänster ben då prov togs på körtel i samband med att livmoder och äggstockar avlägsnades med robotkirurgi?

Ja, när lymfkörtlar tas bort kan lymfödem uppstå. Om enstaka lymfkörtlar eller enbart vaktpostkörteln tas bort är det ovanligt med lymfödem men det kan förekomma.

Min mor och mormor fick livmodercancer. Vad händer om man opererar bort livmodern men har endometrios på andra ställen?

Vid livmodercancer tas alltid äggstockarna bort och östrogenproduktionen försvinner vilket även endometriosen gör då östrogenproduktionen försvinner.

Vid vilken ålder upptäcks oftast gyncancer?

Äggstockscancer 60-70 års ålder

Livmodercancer över 70 års ålder

Blygdläppscancer över 70 års ålder

Livmoderhalscancer i tidigt stadium 30-35 och i sent stadium över 70 års ålder

Hur gör man för att få en remiss till sexolog?

Pratar med sin behandlande läkare som kan remittera till sexolog.

Är det bra att jobba eller bör man vara sjukskriven vid behandling av cancer?

Om man som patient orkar att arbeta är det säkert mycket bra. Dock bör man troligen inte jobba heltid då behandling ofta är krävande och patienten behöver återhämtningstid under behandling.

Har cancer ökat sista tiden?

Äggstockscancer minskar

Livmodercancer ökar något då kvinnor lever längre och övervikten ökar i befolkningen

Livmoderhalscancer har minskat till och med 2014 men ökat något 2015 och 2016.

Blygdläppscancerincidensen är ungefär lika.

 

Mat och cancer (Frågorna ännu ej besvarade av dietist 1/5-2018)

 

Har svart och/eller grönt te samma preventiva effekt som kaffJag undrar om alla studier som visar vad som ökar respektive minskar risken för olika cancerformer är observationsstudier? Eller finns det studier där man verkligen visat att ett visst livsmedel vs placebo haft effekt?

Du nämnde att frukt och grönsaker har en viss skyddande effekt mot äggstockscancer. Är det några särskilda grönsaker och frukter man ska äta mer av?

Hur är det med socker och cancer egentligen? Vad säger evidensen