Självtest för HPV och höjd åldersgräns för cellprovtagning räddar liv

Detta är en debattartikel som vi fått publicerad i många tidningar under gyncancermånaden april 2018

 

Självtest för HPV och höjd åldersgräns för cellprovtagning räddar liv!

Åldersgränsen för screening för livmoderhalscancer är diskriminerande – utgår från att kvinnor inte har ett aktivt sexliv efter 64 års ålder

Tidig upptäckt är avgörande när det gäller livmoderhalscancer, och vi vet att screening/cellprovtagning och HPV-test räddar liv. Att de flesta Landstingen inte följer Socialstyrelsens riktlinjer om HPV-test och självprovtagning är oacceptabelt. Dessutom vill vi att självprovtagning erbjuds alla kvinnor och att den övre åldersgränsen för screening höjs.

2015 bestämde Socialstyrelsen att cellprovtagningen för att upptäcka livmoderhalscancer skulle göras med en HPV-baserad metod för kvinnor mellan 30-64 år. Kvinnor som inte kom till provtagningen kunde få ett självtest hemskickat. Programmet beräknades rädda 30 liv och ge 60 färre fall av livmoderhalscancer per år (1.).

Nu i april 2018 är det fortfarande bara Skåne, Örebro, Stockholm, Jönköping och Dalarna som har implementerat den del av riktlinjerna som säger att proven ska analyseras för HPV.

I Socialstyrelsens program står också att om kvinnor inte kommer till provtagning under ett visst antal år så ska de få ett självtest hemskickat. Denna del av programmet har bara implementerats i Skåne och i Västra Götaland.

För att inte fler kvinnor ska insjukna och dö i denna sjukdom så vill vi:

1. Att Socialstyrelsens program för cellprovtagning genomförs NU i alla landsting!

2. Att alternativet självprovtagning erbjuds alla kvinnor

Nyligen kom en svensk studie (2.) som visar att av de kvinnor som erbjöds självprovtagning valde 47 procent att delta, jämfört med 39 procent bland de som erbjöds ordinarie cellprovtagning. Självprovtagningen blir naturligtvis mycket billigare för samhället och mycket enklare för kvinnan.

3. Att åldersgränsen för screening höjs

Idag blir man kallad upp till 64 år. En svensk studie (3.) visade nyligen att hos äldre kvinnor upptäcks livmoderhalscancer i senare stadier än hos yngre och de har därmed sämre förutsättningar att överleva sjukdomen och dessutom sämre förutsättningar att klara av en tuff cancerbehandling. Många kvinnor blir idag singlar efter 64 år. Ens partner kanske avlider eller man skiljer sig. Om man då går in i en ny relation så riskerar man en HPV-infektion som inte blir uppföljd.

Vi anser att den åldersgräns för screening som idag finns är åldersdiskriminerande. Man har utgått ifrån att kvinnor inte kan ha ett aktivt sexliv med nya partners efter 64 års ålder. Tills vi får en höjning av åldersgränsen bör kvinnor över 64 år få möjlighet att göra ett självtest.

Cancer har ingen övre åldersgräns och det finns ingen välgrundad anledning att inte tro att de kvinnor som passerat den valda åldersgränsen på 64 år inte skulle ha nytta av screeningen.

Tidig upptäckt räddar liv!

 

Barbro Sjölander, ordförande

Nätverket mot gynekologisk cancer

www.gyncancer.se

Källor:

1.      ”Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test” (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/livmoderhalscancer-screeningme

 

2.      G. Broberg, J. Wang, A-L. Östberg, A. Adolfsson, S. Nemes, P. Sparén, B. Strander, ”Socio-economic and demographic determinants affecting participation in the Swedish cervical screening program: A population-based case-control study”. (PLS One, January 2018)
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190171

 

3.      R. S. Hermansson, M. Olovsson, E. Hoxell, A. K. Lindström, “HPV prevalence and HPV-related dysplasia in elderly women” (PLS One, January 2018)

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189300