Vaccinupphandling – HPV

Nu har Landstingen tillsammans  (Kommentus) påbörjat en upphandling av HPV vaccin tänkt att börja gälla under 2019. Upphandlingsunderlaget har gått ut på remiss och vi har självklart gett våra synpunkter. Av underlaget ser vi att det finns en tyngdpunkt mot pris. Att man i kommande upphandling riskerar att det billigaste vaccinet köps in som täcker några få typer av HPV. Vi vill som de flesta länder i övriga Europa att man prioriterar att köpa in vaccinet med högst skyddseffekt d.v.s det vaccin som skyddar mot flest HPV typer. Vi får se om fler tyckt som vi och att de därmed ändrar sin inriktning i underlaget. Vi har försökt visa på det mänskliga lidande som blir när man drabbas av livmoderhalscancer. Varför snåla på ett vaccin som tillsammans med bra cellprovtagningar kan utrota förstadier till livmoderhalscancer och många andra cancerformer orsakade av HPV.

Vill du läsa hela vårt remissvar hittar du det här