Politikerseminarium: Allvarlig stress kan öka risken, påskynda och förvärra en cancersjukdom – vilka förebyggande insatser kan initieras för att motverka detta?

Allvarlig stress kan öka risken för, påskynda förloppet och försvaga behandling för en cancersjukdom – vilka förebyggande insatser kan göras för att motverka detta? Nätverket mot gynekologisk cancer bjöd in forskare, politiker, sakkunniga, andra patientföreningar samt representanter från Cancerfonden till ett seminarium för att belysa dessa viktiga frågor. Seminariet arrangerades med stöd från Cancerfonden.

Detta var ett otroligt intressant seminarium som gav mycket hopp. Forskarna Fang Fang från Karolinska institutet och Erica Sloan från Monash University i Melbourne, vars forskning vi tidigare skrivit om på vår webbsida och nyhetsbrev, bjöd på sina spännande och viktiga forskningsresultat.

Att stress kan framkalla depressioner och allvarliga hjärtsjukdomar ibland följd av död, är allmänt vedertaget. Men att stress inte bara kan framkalla cancer (cervixcancer är en av de som uppvisar starkast samband) utan också accelerera tillväxten och blockera behandlingen är inte lika känt. ”The link between mind and body is not always accepted”, menar Fang Fang.

Erica Sloan från Monash University i Melbourne berättade om att adrenalinet, som kroppen pumpar ut under stresstillstånd, gör att cancercellernas spridning accelererar:

”Tänk vilken stress patientens kropp utsätts för från undersökning, diagnos och behandling, säger Barbro Sjölander. Vikten av att minimera denna tid är kritisk för att inte ge cancern tid att accelerera och försvåra behandling och överlevnad. Idag är väntan på diagnos och behandling oanständigt lång!”

Erica Sloans studier visar dessutom att behandling, såsom immunterapi och cellgifter, i princip blir verkningslösa av adrenalinet.

”Vi riskerar alltså dyra behandlingar och onödigt lidande för patienten som alltså inte blir hjälpt på grund av stressnivån i kroppen”, fortsätter Barbro.

Men hopp finns! Genom ökad kunskap om vad som händer i kroppen under stress kan man också hitta lösningar. Erica Sloans långt framskridna studier visar på hur en sådant enkelt och känt läkemedel som betablockerare kan stoppa adrenalinet och därmed kväva tillväxten av metastaser och göra behandlingen effektiv igen. Flera forskargrupper runt om i världen vill nu samarbeta med henne och genomföra lokala studier.

Kunskap räddar liv är vårt motto och det här seminariet gav oss många nya idéer om hur vi ska fortsätta driva denna fråga. Cancerfonden satsar på äggstockscancer nu under några år. Vi skulle gärna få några kliniker att intressera sig för att göra en studie på hur betablockerare påverkar tillväxten av metastaser hos äggstockscancer.

Vi har under augusti arbetat med att föra ut kunskap om sambandet stress och cancer ut i landet till både vård och allmänhet. Vi har lyckats få ut vår debattartikel till 14 tidningar och nu kommer också Dagens Medicin att publicera en debattartikel mer vänd till vården. Läs gärna vår debattartikel i Västerbottenskuriren. Och vi har bara börjat… Kontakta gärna oss för mer information, uppslag eller kontakter!

Vill du läsa mer om detta förutom sammanfattningen av seminariet så kan du läsa artikeln ”Förlora ett barn kan ge livmoderhalscancer” där Fang Fang beskriver sin forskning.

Vill du läsa mer Erica Sloans forskning kan du läsa artikeln ”Mindre stress med blodtryckssänkande medicin kan ger bättre prognos för cancerpatienter”.

Av: Therese Lindé, Nätverket mot gynekologisk cancer

Kommentera