Inspirationskväll i Uppsala – 27/9

Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheten att genom egna
insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska
sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter och närstående
till inspirationskvällar med olika teman.
Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov. Målet är att ge grundläggande
och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård genom korta
föreläsningar och där konst och musik ingår som kulturella inslag.

En spännande kväll i Uppsala utlovas!

inspirationskväll 27sept Uppsala