Endometrios ökar risken för en viss typ av äggstockscancer

Det råder ingen tvekan om att sk ovarialendometriom (endometrioscystor i äggstockarna) ökar risken för och är associerat till äggstockscancer. Detta fenomen är väl känt och redan för ca 10 år sedan framkom detta i ett flertal studier.

En nyligen publicerad översiktsartikel beskriver att ca 5-15 % av alla kvinnor drabbas av endometrios, varav ca 0,5-1 % utvecklas till malignitet/äggstockscancer. Främst ses kopplingen till så kallad klarcellscancer och endometroid cancer, vilka i sin tur står för ca 10 % av alla äggstockscancerfall i världen. Länk till äggstockscancer på 117 https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Aggstockscancer/

(det står väldigt lite om detta och oerhört långt ner…) och https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/gynekologi/aggstockscancer/natvp_ovarialcancer_v2.0_3jun15_final.pdf under 3.2.2 och 3.2.3

Idag finns dock inga studier/riktlinjer som ger stöd för screening eller profylaktisk kirurgi för att minska risken för endometriosassocierad ovarialcancer.  Som kvinna med endometrioscystor i äggstockarna bör du ändå få information om den ökade risken för äggstockscancer av din gynekolog, så att du kan diskutera just dina risker och tex behov av utökade kontroller eller annan behandling.

Matias-Guiu X, Stewart CJR. Endometriosis-associated ovarian neoplasia. Pathology. 2018 Feb;50(2):190-204. doi: 10.1016/j.pathol.2017.10.006. Epub 2017 Dec 11. Review. PubMed PMID: 29241974.

Annette Heijne

Annette.Heijne@ki.se

December 2018

 

Leave your thought