Bemanning i sommar gynonkologin i Stockholm – information

Information till de av våra medlemmar som behandlas på NKS just nu

Information från Stockholms Gynekologiska Onkologi

I sommar kommer vi att ha brist på läkare, i synnerhet veckorna 27–34, vilket leder till färre läkartider och fördröjningar. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla ska få sin behandling i rimlig tid. Vi rekryterar för att bli fullt bemannade i höst igen men I början av hösten kommer det sannolikt att finnas en kö till läkarbesök.

Under sommaren kommer vissa förändringar att ske för att alla ska få sin behandling:

  • Antalet direkta läkarkontakter kommer att minska avsevärt inför behandlingar, din kontaktsjuksköterska eller sjuksköterska på behandlingsavdelningen kommer att kontrollera hur du mår och vid behov begära läkarbedömning.
  • Alla återbesök som inte berör behandling kommer att skjutas på. Har du gjort en röntgenundersökning som ser bra ut kommer du att få ett brev. Får du symtom som har med din sjukdom att göra ska du förstås kontakta oss som vanligt.
  • För att utnyttja våra resurser på bästa sätt kan kallelser komma sent men du ska ändå lämna blodprover enligt planering

Vi kommer att behålla systemet med patientansvarig läkare. Har din läkare slutat kommer du att få en ny patientansvarig läkare. Det kan dröja en tid innan du får träffa din nya läkare.

Vi beklagar om du tillhör dem som får vänta extra på grund av detta.

Vid frågor kontakta mottagningen på 08- 517 720 52 för mer information.

Vänliga hälsningar

Henrik Falconer

Patientflödeschef gynekologisk cancer