Komplementär-och alternativmedicinska behandlingar – här för att stanna

På gyncancerdagarna lyfte vi frågan om komplementär och alternativ medicin (=KAM).

Vi vill se mer forskning kring hur många som väljer KAM, varför väljer de komplementära/ alternativa metoder, vilka fördelar och nackdelar har de olika metoderna. Vi vill att de bra metoderna ska komma alla till godo inte bara välutbildade unga kvinnor. Vi vill att vården ska skaffa sig kunskap om KAM för att våga diskutera KAM med oss patienter. Vi vill att vården lyssnar på oss, lär av oss och visar respekt för den kunskap vi tillgodosett oss.

Vi har skrivit en debattartikel om detta som publicerats på SVT Opinion

Kommentera