Lynparza + Avastin ny stor studie visar på förlängd överlevnad

Cancer kan orsakas av ärftlighet. Ca 20% av äggstockscancer beror på ärftliga mutationer i BRCA-genen. Dessa mutationer är idag den viktigaste kända orsaken till både ärftligt äggstockscancer och bröstcancer. Dagens riktade behandlingar för cancer bygger oftast på genmutationer. Sedan några år finns det en godkänd behandling mot BRCA-muterad äggstockscancer, LYNPARZA® (olaparib), AstraZenecas läkemedel som hämmar enzymet PARP.

Lynparza används idag som andra linjens underhållsbehandling för återfallspatienter med BRCA-mutation som fortfarande är platinakänsliga. Det pågår dock fortsatta kliniska studier med olika PARP-hämmare. De pågående kliniska studierna med PARP-hämmare visar bland annat att patienter utan BRCA-mutationer också svarar på behandling. Man undersöker också behandlingseffekten av PARP-hämmare i kombination med andra läkemedel.

AstraZeneca och MSD har en pågående klinisk studie (fas III, Paola-1) där man studerat effekten av LYNPARZA i kombination med bevacizumab (Avastin), hos äggstockscancerpatienter med eller utan BRCA. Resultaten som publicerades bara för några dagar sen visat att denna kombinationsbehandling signifikant ökar överlevnaden hos kvinnor med avancerad äggstockscancer.

PAOLA-1 är också den andra positiva fas III-studien med LYNPARZA för kvinnor med nydiagnostiserad avancerad BRCA-muterad äggstockscancer. Den första positiva studien SOLO-1, publicerades för ett tag sedan och väntar på europeiskt och nationellt godkännande av EMA och TLV som primär underhållsbehandling.  

Inom några månader borde Lynparza vara nationellt godkänt som första linjens behandling i Sverige. Nätverket mot gynekologisk cancer ser fram emot snabba beslutsprocesser kring godkännandet av alla lovande behandlingar med PARP-hämmare.

För mer information:

https://www.biospace.com/article/releases/lynparza-olaparib-phase-iii-paola-1-trial-met-primary-endpoint-as-1st-line-maintenance-treatment-with-bevacizumab-for-advanced-ovarian-cancer/