Utvärdering dagens screeningprogram livmoderhalscancer

2015 beslöt Socialstyrelsen att ändra metod för screeningen. Bl.a. skulle man övergå till HPV baserad analys, åldersgränserna ändrades och även testintervallen. 2017 kom ett vårdprogram som sa hur detta skulle gå till. Fortfarande 2019 har ett stort antal Landsting/regioner inte implementerat detta. Sveriges kvinnor får en mycket ojämlik screening beroende på vilket landsting man bor i. Nu har regeringen bestämt sig för att utvärdera detta screeningprogram. Utvärderingen ska vara klar till juni 2020. Vi fick idag möjlighet att träffa Socialstyrelsen och berätta vad vi tycker brister i genomförandet. De har också bildat en mindre expertgrupp som ska arbeta tillsammans med dem.

Vi tycker som förening att de allra största bristerna är:

  • att programmet efter så lång tid inte är inplementerat i alla regioner, bl.a vad gäller testmetod, höjd åldersgräns och HPV självtest till de som inte kommit när de kallats
  • att vissa regioner inte tillräckligt har kvalitetssäkrat sina laboratorier vilket inneburit att 100 fler kvinnor per år sedan 2014 helt i onödan fått livmoderhalscancer
  • att det finns brister i informationen till kvinnor som får ett positivt HPV besked. De behöver någonstans dit de kan ringa, maila eller chatta med barnmorskor en stor del av dagen
  • att om man flyttar över regiongränserna följer inte kvinnans kallelsehistorik med

Leave your thought