Dags att utrota livmoderhalscancer!

Sedan 2014 ökar livmoderhalscancer i Sverige. Det är inte acceptabelt att allt fler av Sveriges kvinnor drabbas av denna cancer när flera andra länder redan är på väg mot en effektiv utrotning. Nu är det hög tid att starta ett utrotningsprojekt även här!

Redan 2016 uppmanade WHO till global utrotning av livmoderhalscancer och flera länder har startat ambitiösa utrotningsprojekt. Denna cancerform, och även flera andra cancerformer i könsorganen och munhålan, orsakas av Humant Papillomvirus (HPV). Förutsättningarna för att kunna utrota HPV är klart bättre än vad förutsättningarna var för kontroll av till exempel polio – som har utrotats framgångsrikt i nästan hela världen. Vi har både effektiva förebyggande HPV-vacciner och mycket effektiva screening-tester för HPV.  

Australiens hälsoministerium har satt utrotning av livmoderhalscancer till 2028 som mål. Deras kampanj börjar från ett redan ambitiöst program, som innebar att organiserad HPV-vaccination av kvinnor upp till 26 års ålder infördes redan 2006. Man bytte också till HPV-baserad cervixscreening på ett och samma datum över hela landet. Det är dags att Sverige tar efter!

 Ett utrotningsprojekt är en engångsinsats med två huvuddelar:

  • CATCH-UP SCREENING (kompletterande hälsokontroll): Att så snart som möjligt nå de kvinnor som bäst behöver screening med så effektiv screening som möjligt.

En majoritet av Sveriges kvinnor har under lång tid deltagit i screening med normala prov och har mycket låg risk för livmoderhalscancer. De som har hög risk är kvinnor med cellförändringar som inte följts upp ordentligt eller som inte deltagit i screening. Det handlar om drygt 250 000 kvinnor.

  • CATCH-UP VACCINATION (kompletterande vaccination): Att så snart som möjligt nå ut med en effektiv HPV-vaccination som får stopp på spridningen av HPV-virus för de kvinnor som löper risk att få livmoderhalscancer .

Det idag använda vaccinet skyddar till 90 procent mot livmoderhalscancer och används brett i flera länder – i exempelvis USA får alla detta vaccin upp till 26 års ålder. Sverige bör inte vara sämre! Från 23 års ålder kallas alla kvinnor i Sverige till screening och kan då erbjudas både HPV-vaccination och HPV-screening. Vaccination är så effektivt att de allra flesta kvinnor som är HPV-negativa, och som får ett modernt HPV-vaccin, har ett gott skydd mot framtida livmoderhalscancer.  Dessutom skulle sådan vaccination inom det allmänna screeningprogrammet troligen leda till att HPV-viruset snabbt slutade cirkulera i Sverige.

De viktigaste ledorden för utrotningen av livmoderhalscancer är således att det är riktade insatser och att det är en i tiden begränsad engångsinsats. Den infrastruktur som är kritiskt viktig för en framgångsrik utrotning är ett heltäckande nationellt kvalitetsregister som kan användas både för att rikta insatserna och att följa upp om projektet lett till en framgångsrik utrotning – och det har vi i Sverige. Om viljan finns kan Sverige utrota livmoderhalscancer i en nära framtid!

Joakim Dillner

Ordförande, Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention


Barbro Sjölander
Ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer

Leave your thought