Klinisk studie inom immunterapi på Akademiska Sjukhuset

Immunstimulerande terapier utnyttjar kroppens eget försvar för att bekämpa cancer. Det pågår lovande immunstimulerande studier för behandling av olika cancerformer runtom i världen. Sedan våren 2018 pågår en studie på Akademiska sjukhuset där ett virus används som bärare av immunstimulerande gener till tumören. Patienter som har ingått i Fas I-delen av studien har haft spridd cancer med ursprung i bukspottskörtel, tjock- samt ändtarm, gallgångar eller äggstockar.

Så här långt har forskarna utvärderat säkerheten av behandlingen. I höst inleds Fas II-delen, där forskarna kommer att utvärdera hur effektiv cancerbehandlingen är. Forskarna hoppas på att behandlingen ska visa sig effektiv, utan att medföra svåra biverkningar. Om resultaten är lovande inleds så kallade registreringsstudier där effekt och säkerhet måste bevisas i ett större antal patienter. Om så är fallet kan terapin komma att registreras som läkemedel för klinisk användning.

Behandlingen går ut på att ett virus, som bär med sig gener för immunstimulerande ämnen, injiceras upprepade gånger i tumören, vilket spränger sönder cancercellerna.  Behandlingen stimulerar också immunförsvaret så att den också angriper cancern och så att även metastaserande celler som inte har injicerats kan dödas.

Studien sponsras av Uppsalabolaget Lokon Pharma AB som utvecklat viruset i samarbete med adjungerad professor Angelica Loskogs forskargrupp vid Uppsala universitet. Biotech bolaget utvecklar immunterapi för cancer, framför allt cancer i bukspottkörteln men även andra cancerformer kan vara av intresse för denna läkemedelstyp. En av de deras kliniska studier är denna ovan beskrivna Fas I/II och går i Sverige, på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– I den svenska studien tar vi in fyra olika cancertyper varav en är äggstockscancer. Fas I delen där dosen eskalerats börjar bli klar och därmed ska Fas II delen inledas nu under hösten. Det är en liten studie och vi förväntar oss bara några få patienter med äggstockscancer totalt sett. Men om det ser lovande ut kan vi fundera på en studie för bara äggstockscancer inom några år, berättar Angelica Loskog.

Immunterapin heter LOAd703 och är egentligen en genterapi där man för in immunstimulerande gener in till tumören med en virusvektor (så kallat onkolytiskt virus). Liknande virusterapier undersöks för en rad cancersjukdomar ute i världen. De verkar kunna öka effekten av så kallade checkpoint antikroppar (som fick Nobelpriset 2018) men mycket arbete kvarstår. Även norska bolaget Targovax har liknande virus och de har en studie för cancer i buken, framför allt äggstockscancer. Den pågår i USA.

– Det är tyvärr bara lokala patienter som tas in i vår studie just nu då vi har så få studieplatser. Men vi hoppas på bra studieresultat så att vi kan genomföra större studier i framtiden, berättar Angelica.

Nätverket mot gynekologisk cancer hoppas på fler immunstimulerande studier i Sverige och kommer att följa forskningsområdet.

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se

Referens:

https://www.akademiska.se/om-oss/press-och-kommunikation/pressrum/#/pressreleases/fler-cancerpatienter-erbjuds-immunterapi-paa-akademiska-2908851

Leave your thought