Integrativ onkologi , kultur eller läkevård?

Pia Bergman har för vår räkning (Nätverket mot gynekologisk cancer) varit på en konferens om komplementär medicin. Här kommer Pias personliga reflektioner och RCC:s (Regional cancercentrums) sammanfattning av konferensen

Tillhör du också kategorin som efter diagnosen hamnade i FB-grupper om alternativ till skolmedicinens cellgifter och drunknade i förkortningar som du inte begrep – chaga, MSM, keto, RSO, cbd, gurkmeja, kolloidalt silver? Försökte du fråga din onkolog? Fick du en klapp på huvudet och en utläggning om att det inte fanns evidens? Blev du nöjd med svaret eller tillhör du de 40 procent av cancerpatienter som egenvårdar sig, för att känna att man inte reducerats till behandlingspaket? Försökte du på egen hand hitta fram genom snårskogen av kosttillskott, naturläkemedel och illegala substanser?

Det finns länder där meditation, läkande örter, akupunktur ses som en självklarhet, något som står över skolmedicinen. Man behöver inte ens kalla det komplementär medicin. Det är en kulturfråga för att människan ses som en helhet av kropp och själ. Här utgör en patient utgör underlag till databaser för olika diagnoser. Komplementär medicinering sorterades in under Kvacksalverilagen från 1915 och fick ny kostym i Patientsäkerhetslagen, men i huvudsak är det samma skrivningar. 

KAM-utredningen rekommenderade att enbart sjukvårdspersonal ska få behandla cancer, epilepsi och diabetes. Blir du bättre genom din healer, cannabisolja eller genom att lägga om kosten kommer det att vara ett lagbrott. Eller möjligen placebo. Det är i alla fall inte medicin. Frågan är hur lagstiftningen ska komma åt placebo och hur sån vidskeplighet ska klassificeras i en databas?

På konferensen togs ett exempel upp att en massör trodde sig riskera yrkesförbud om hen behandlade en cancerpatient, men man slingrade sig undan med att det gick för sig att behandla symptomen på cancer, men inte själva cancern. Att lösa cancerns gåta åligger Vården. Var sak på sin plats.

Men det pågår en klimatförändring.  En proteströrelse växer fram. Sju av tio läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter på universitetssjukhus vill veta mer om komplementär medicin och kanske bryta sig ur sina egna stuprör. Regionalt Cancercentrum RCC/Norr och Cancerakademin samlade 70 deltagare i för att ge kunskap och argument så att Professionen skulle kunna möta skeptikerna bland kolleger och för att de skulle kunna kommunicera bättre med sina egenvårdande patienter. Är det symtomatiskt att 99% av deltagarna på konferensen var kvinnliga sjuksköterskor, läkare, apotekare?

Rapport:

RCC skrev en sammanfattning av konferensen som du hittar här

Du hittar en broschyr om komplementär och alternativ medicin på RCC:s hemsida som du kan ladda ner här

Det är omöjligt att begripa hur utbudet på hälsokostens hyllor samspelar eller motverkar annan cancerbehandling. Vad är det för kvalitet och styrka på preparaten man köper, är de förorenade, manipulerade, ren vidskepelse eller bara kommers? Sorterar de under kontroll av Läkemedelslagen eller Livsmedelsverket?

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA har tagit fram en databas ”About Herbs” om interaktioner, effekter och biverkningar av naturprodukter. 

Ladda ner appen och testa själv!

I mellanöstern anses en medicinsk behandling utan örter inte verksam. Akupunktur och meditation är legio. Det kommer att ta ett tag innan Sverige når den kritiska massa av omvända skeptiker inom Vården, som krävs för att vården ska se bortom senapsgas och strålning och betrakta naturmedicinare som dialogpartners.

Fram tills dess – stöd din lokale/a komplementär-medicinare.

Men var försiktig med vänner som vill servera dig grönt té eller indisk curry med gurkmeja.

Pia Bergman

FAKTARUTA (RCC): 

Komplementär- och alternativmedicin (KAM) är ett samlingsnamn för kropp-själ-terapier, naturpreparat eller livsstilsförändringar från olika traditioner.

Alternativmedicin är behandling som används istället för konventionell hälso- och sjukvård.

Komplementärmedicin är behandling som sker parallellt med konventionell hälso- och sjukvård.

Integrativ cancervård: Patientcentrerat, evidensinformerat område inom cancervård som bygger på metoder som involverar kropp och själ, naturliga produkter och/eller livsstilsförändringar från olika traditioner vid sidan om konventionella cancerbehandlingar. Det syftar till att optimera hälsa, livskvalitet och kliniska utfall inom hela cancervården och möjliggöra för människor att förebygga cancer och bli aktiva före, under och efter cancerbehandlingen.

Kommentera