Parphämmare efter TLV:s senaste godkännande

13 december gjorde TLV ett nytt godkännande av Parphämmare för behandling av äggstockscancer.

Så här ser det ut nu:

Två nya PARP-hämmare ingår i TLV:s högkostnadsskydd med begränsning. Äggstockscancerpatienter har tillgång till detta idag:

BRCA-bärare med höggradig serös ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som helt eller delvis svarat på första linjens behandling med platinumbaserad kemoterapi, kan underhållsbehandlas med Lynparza i form av tabletter (godkänd sedan 13 december 2019)

BRCA-bärare med platinumkänsligt återfall av höggradig serös ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som helt eller delvis svarat på platinabehandling, kan underhållsbehandas med Lynparza i form av kapslar (godkänd sedan våren 2015)

Oavsett BRCA kan patienter med platinumkänsligt återfall av höggradig serös ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som helt eller delvis svarat på platinabehandling, underhållsbehandas med Zejula i form av kapslar (godkänd sedan 1 december 2019)

Leave your thought