Undvik kosttillskott med antioxidanter: de kan påskynda utvecklingen och spridningen av cancer

Kroppens ämnesomsättning leder till stress på cellnivå, så kallad oxidativ stress, med bildning av fria radikaler som följd. Dessa ämnen är kända för att skada cellens DNA. Antioxidanter hjälper cellerna att skydda sig mot fria radikaler. Kroppen kan själv producera antioxidanter eller så kan den tillgodose sig antioxidanter från kosten. Men en svensk forskargrupp har under de senaste åren kunnat visa att antioxidanter även skyddar cancerceller. Därmed blir det lättare för cancerceller att bli mer aggressiva och sprida sig i kroppen. Forskarnas och myndigheters råd för både friska och cancersjuka är att undvika antioxidanter i form av kosttillskott.

Enligt Livsmedelverkets (LV) råd om bra matvanor ska vi äta mera mat från växtriket, det vill säga mycket grönsaker, frukt och bär, fullkorn och vegetabiliska oljor. Vi ska också hålla igen på socker och salt, och vi ska äta mindre kött och lagom mycket mat. Enligt World Cancer Research Fund International (WCRF), en världsledande internationell myndighet, som tar fram preventiva råd och rekommendationer om kost och cancer, ska cancerdrabbade också äta huvudsakligen mat från växtriket, äta mindre rött kött, dra ner på salt och undvika kosttillskott.

Antioxidanter i form av kosttillskott ska användas endast om det är medicinskt befogat, dvs om man har en brist på ett specifikt ämne. Enligt WCRF ska canceröverlevare, om möjligt, följa ovanstående rekommendationer, men vid behov få individuell rådgivning av t.ex. dietister, både innan, under och efter en behandling. Patienter med icke-botbar cancerdiagnos omfattas inte av de ovanstående råden, utan de bör få individanpassad kostrådgivning.

Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet

Men kosttillskott äts gärna av friska, och speciellt av sjuka människor i tron om bättre hälsa. Därför genomfördes under 1980 och 90-talen stora internationella studier för att se om kosttillskott har skyddande effekt. Flera studier fick avbrytas för att det verkade som om de som åt kosttillskott oftare fick cancer. Martin Bergös forskargrupp var 2014 först med att visa att antioxidanter skyddar både friska celler och cancerceller, vilket innebär att om man har en pågående cancersjukdom som antingen är upptäckt eller oupptäckt, så kan intag av kosttillskott med extra antioxidanter kraftigt påskynda utvecklingen och spridningen av sjukdomen. Det finns en enkel förklaring: antioxidanter skyddar alla celler från oxidativ stress, även cancerceller.

De har visat detta både för lungcancer och melanom. De har pågående studier på andra cancerformer och mycket tyder på att de allra flesta cancerformer skyddas av antioxidanter. Liknande forskningsresultat har nu publicerats av många andra forskargrupper.

Vilka antioxidanter ska man undvika?

– I kosttillskott är det framförallt E-, A- och C-vitamin, och betakaroten. Däremot är B- och D-vitamin inte antioxidanter. Det finns antioxidanter i krämer också. De ska man också undvika. I krämer är det ofta retinylpalmitat, retinoler, betakaroten, A- och E-vitamin, berättar Martin.

Det finns naturliga antioxidanter i frukt och grönsaker. Ska man undvika antioxidantrik mat?

– Vi har studerat extra tillskott. Att äta frukt och grönt är bra av många anledningar. Men man ska inte ta extra tillskott. Det finns heller ingen anledning att äta en liter blåbär om dagen och tänka att nu gör jag något bra. Det är en dosfråga. Detta gäller både naturliga och syntetiska antioxidanter om dosen blir för hög.

Vilka ska undvika extra tillskott av antioxidanter? Sjuka? Friska?

– Det kan vara så att kosttillskotten skyddar en helt frisk person. Men så fort man har en tumör så kan antioxidanterna hjälpa den tumören. Och en liten lungtumör kan finnas i tio år innan den märks och diagnostiseras. Jag tycker inte att kosttillskott ska användas alls om det inte finns en kliniskt påvisbar brist.

Betyder de nya rönen att cancerpatienter inte överhuvud taget ska äta antioxidanter?

– Vi har fått enorm kritik för våra forskningsresultat. Men effekten vi ser är ganska kraftig, och då vill vi förmedla det. Jag tror att detta är en allvarlig sak, därför yttrar jag mig på det sättet. Och det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Det finns inga bevis för att antioxidanter i kosttillskott skyddar och starka bevis för att det påskyndar spridningen av cancer. Så det är läge att varna.

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se

För mer information, kontakta:

Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet

E-post: Martin.Bergo@ki.se

Leave your thought