Mer information från den europeiska konferensen ENGAGe

Nu har vi fått en utförlig sammanfattning av vad som sades på ENGAGe patientkonferens i Atén i höstas. Malin och Sissi i vår styrelse som var där för vår räkning gjorde en kortfattad summering. Nu finns det en längre version som både beskriver viktiga punkter som togs upp och som också berättar om patientengagemanget.

Läs den korta rapporten på svenska som vi skrivit här

Vill du läsa en mer komplett sammanfattning så hittar du den här

Kommentera