Anslag till forskare inom prevention äggstockscancer

Mer pengar till forskning om äggstockscancer

Lena Wäpplings Stiftelse delar ut 2020-års forskningsmedel till två svenska forskare: Angelique Flöter-Rådestad, Karolinska Institutet i Stockholm och Claudia Mateoiu, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Forskningsprojekten som Flöter-Rådestad och Mateoiu driver, syftar till att tidigare upptäcka och diagnosticera äggstockscancer.

I Sverige diagnosticeras cirka 700 kvinnor årligen i äggstockscancer och 550 dör. Idag är dödligheten hög eftersom det inte finns någon allmän screeningmetod och cancern ofta upptäcks i sena stadier. Upptäckten fördröjs dessutom ofta av att symptomen vanligtvis är diffusa, och kan misstas för enkla åkommor. Flöter-Rådestads forskningsprojekt syftar till att finna tidiga markörer för förekomst av äggstockscancer och på så sätt kunna möjliggöra tidig diagnos och minskad dödlighet. Mateoiu fokuserar på att kartlägga endometrios som riskfaktor för utveckling av äggstockscancer, för att bättre kunna följa upp och skräddarsy åtgärder. Flöter-Rådestad säger:

”Jag är mycket glad över forskningsbidraget och att uppmärksamhet riktas mot äggstockscancer. Om vi kan förebygga eller hitta äggstockscancer tidigt förbättras både prognos och livskvalitet för de drabbade kvinnorna. Stiftelsens stöd hjälper oss att snabbare nå detta mål.”

Lena Wäppling, själv drabbad av spridd äggstockscancer, startade 2019 en stiftelse för att stödja gynekologisk cancerforskning, och bidra till att färre kvinnor insjuknar och dör i äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås.

”Jag är otroligt glad att vi kan dela ut våra första forskningsanslag till Flöter-Rådestad och Mateoiu. Deras forskningsprojekt är viktiga pusselbitar i att förbättra överlevnadschanserna i äggstockscancer.”

säger Lena Wäppling.

Många personer har varit med och bidragit till dagens utdelning av forskningsmedel, genom donationer och deltagande i Lenas Lopp för Livet. Välgörenhetsloppet i Västerås samlade i september 2019, mer än fyrahundra deltagare som tillsammans gick och sprang för äggstockscancerforskningen. Loppet har redan blivit en tradition och kommer att anordnas den tredje september 2020, och förhoppningsvis i flera städer.

”Jag har valt att engagera mig och försöka bidra till att förbättra kvinnors hälsa. Lenas Lopp för Livet är en viktig del i min stiftelses aktiviteter för att samla in pengar. Varje donerad krona går oavkortat till forskning om äggstockscancer.”

säger Lena Wäppling.

Lena Wäpplings Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. 

Läs mer om stiftelsen på https://www.lenawfoundation.com/?lang=sv

Kontakta Lena Wäppling, E-mail: lena.wappling@gmail.com

Tel: +41 798766094

Vi i Nätverket mot gynekologisk cancer har tidigare berättat om Lenas cancerresa. Vi är också mycket glada för att hon är del i vår arbetsgrupp äggstockscancer. Vill du läsa Lenas historia om sin sjukdom så hittar du den här

Leave your thought