Aktuell info från Karolinska

Patientrådet vid RCC Stockholm Gotland träffar regelbundet företrädare för Tema cancer på NKS. Ur protokollet har vi saxat viktig information för dig som tillhör KS. En extra viktig information är den med fet stil. Sätt dig inte på akuten om du har besvär under/efter din cancerbehandling. Ring din kontaktsjuksköterska eller är det kväll/helg kontakta en vårdavdelning

Förra veckan fick vi veta bl.a att:
• Väldigt viktigt att patienterna hör av sig – vi har kapacitet för detta.
• All cancerbehandling som behöver ges nu genomförs
(kirurgi/strålbehandling/läkemedelsbehandling).
• Viss cancerbehandling kan ges senare utifrån individuella bedömningar.
• Läkaren gör en medicinsk bedömning utifrån risk/nytta jämfört med risk att utsätta sig för covid-19.

• Utredning/uppföljningsbesök av behandling sker nu med tre alternativ – fysiskt besök/telefonsamtal/videobesök. Vi arbetar för fullt med att komma igång med videobesök; att erbjuda videomöte i appen ”Alltid öppet”. Information om hur det fungerar finns på
Karolinska.se: https://www.karolinska.se/for-patienter/videomote-i-appen-alltid-oppet/. De mottagningar som har börjat med videobesök hittar man under respektive mottagning på https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/
(Karolinska.se)
För cancerpatienter finns Akuta bedömningsenheten dit man kan komma efter kontakt med kontaktsjuksköterska dagtid/vårdavdelning kvällar/helger. Den informationen får patienten i sin cancerplan via sin kontaktsjuksköterska. För att underlätta för Intensivakutmottagningen i
Solna har Akuta bedömningsenheten i Solna öppet helger och det beräknas fortgå även vissa veckor under sommaren med utvärdering till hösten.

• SVF (ledtider) har inte påverkats av covid-19. De som söker får sin vård men inflödet av remisser har minskat samt patienter som avbokar/skjuter upp sina besök har ökat.
Att inflödet av remisser/nya patienter som söker cancervård/fortsatt utredning har minskat kan till stor del bero på att screeningverksamheten tillfälligt är stoppad

Kommentera