Höga samhällskostnader för äggstockscancer

Vi i Nätverket mot gynekologisk cancer släppte den 8 maj på Världsäggstockscancerdagen rapporten ”Samhällskostnader för Ovarialcancer 2018”. Rapporten har tagits fram av NordIQ Analytics på beställning av Nätverket mot gynekologisk cancer med bidragsstöd från Cancerfonden.

824 miljoner kronor lågt räknat*. Så mycket kostade äggstockscancer i Sverige 2018. Och det fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidandet är så klart inte inräknat alls. Hur hade siffrorna sett ut om sjukdomen upptäcktes tidigare? Om fler kommit tillbaka till arbetslivet tidigare? Hur hade siffrorna sett ut om forskningen fått mer resurser och kommit längre? Om vi redan hade haft bättre behandlingsmetoder och screeningmetoder för att upptäcka äggstockscancer?

Rapportens slutsats är att: ”Andelen som insjuknar i ovarialcancer årligen, relaterat till dess höga dödlighet, leder till höga samhällsekonomiska kostnader. För att undvika mänskligt lidande samt betydande samhällskostnader, bör resurser prioriteras för ytterligare forskning inom områden såsom tidig upptäckt i kombination med effektiv behandling”.

Denna rapport har vi spridit på flera olika sätt; vi har bland annat spridit den via annonser på sociala medier, vi har skickat den till mer än 500 anställda inom vården, vi har gjort en pressrelease och några tidningar har nappat och skrivit om ämnet samt har ENGAGE spridit vidare rapporten.

Utifrån denna rapport blir det tydligt att vi behöver se;

  1. Tillförlitliga sätt att screena för äggstockscancer och upptäcka sjukdomen tidigt
  2. Effektivare behandlingsmetoder och uppföljning av ärftlighet
  3. Snabbare implementering av nya läkemedel, såväl på̊ EU-nivå̊ (EMA) som regionalt i Sverige
  4. Göra det obligatoriskt att följa de nationella vårdprogrammen för äggstockscancer

För om vi upptäcker äggstockscancer tidigare, behandlar med en jämlik bästa vård, erbjuder nya läkemedel och behandlingsalternativ fortare kan vi spara betydande samhällskostnader, individer mycket lidande och viktigast av allt rädda många liv.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med att sprida rapporten och dess budskap. Till hösten kommer vi kontakta politiker för att vi tillsammans ska kunna hitta vägar för att rädda liv och spara samhället betydande samhällskostnader.


Om äggstockscancer

Äggstockscancer är den dödligaste av alla gynekologiska cancersjukdomar. Årligen diagnosticeras ungefär 700 kvinnor med äggstockscancer och 550 kvinnor dör till följd av sjukdomen. Idag upptäcks majoriteten av all äggstockscancer i sena stadier vilket leder till betydande samhällsekonomiska kostnader och givetvis ett stort mänskligt lidande.

Rapporten finns på svenska och engelska HÄR

*De samhällsekonomiska kalkylerna bör tolkas med viss försiktighet då dessa likt alla ekonomiska analyser är byggda på en rad olika antaganden. Avsaknad av data begränsar skattningarna. Verklighetens siffror är med stor sannolikhet högre än vad resultatet visar.

Av: Arbetsgruppen för Äggstockscancer genom Alexandra Andersson

alexandra@gyncancer.se

Leave your thought