Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad är vinnare av Forum för Health policys Patientpris 2020

Vinnare och delar av Forum för Healthpolicys styrelse, från vänster:
Emma Johansson, vinnare och barnmorska, Peter Graf, ordförande Forum för Healthpolicy, Jessica Dahlin patient, Inger Ros, ordförande HjärLung, Anna Hessel, verksamhetschef, Catharina Barkman, projektledare Forum för Healthpolicy

Vinnare av Forum för Health policys* Patientpris 2020 är Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vår medlem Jessica Dahlin nominerade mottagningen och fick tillsammans med representanter från mottagningen ta emot priset i Stockholm den 31/8.

Syftet med patientpriset är att ”lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Samtidigt som Forum för Health policy vill uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.”

 -Vi tycker att det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma en verksamhet där patienter upplever trygghet och hög kompetens. Vi vill hylla både kliniken och patienten som vill dela med sig av sina erfarenheter, vilket också tjänar som ett gott exempel för andra, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health policy.

Juryns motivering;

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett fint exempel där samarbete sker över gränserna, patienten är i centrum, alla läkare är pålästa om patientens tillstånd och de digitala verktygen fungerar. Patienterna vittnar om en verklig patientcentrerad vård, med en koordinerande kontaktsjuksköterska som är spindeln i nätet.

INTERVJU MED JESSICA DAHLIN

Vi har fått äran att intervjua Jessica Dahlin, patienten som tillsammans med mottagningen vann priset, om hur hon upplevt sin vård vid mottagningen.

Hur kom det sig att du kom i kontakt med den gynekologiska onkologimottagningen vid centralsjukhuset i Karlstad?

-Under 2017 fick jag ont i magen och under sommaren påbörjades en väldigt långdragen vårdkarusell där jag slussades runt, utan att någon riktigt tog mig på allvar. Av en slump upptäckte man på en röntgen i december 2017 att jag hade äggstockscancer i stadium IV och då fick jag en remiss till gynonkologen i Karlstad. Sedan dess har de varit ansvariga för all min vård och jag är verkligen jättenöjd med både vården och bemötandet jag får på mottagningen.

Kan du berätta lite om den vård du fått, och vad tycker du gör den så bra?

-Vården jag har fått på gynekologiska onkologimottagningen i Karlstad har varit helt suverän och jag känner mig fullkomligt trygg med den. Jag blir sedd som människa och inte enbart en patient i mängden eller sedd som min diagnos. All personal på mottagningen är väl inlästa på mitt ärende och om min kontaktsjuksköterska eller läkare är borta får jag lika suverän hjälp från någon av de andra på plats. De har ingen telefontid utan är lätta att komma i kontakt med vid behov och utanför kontorstid kan jag kontakta avdelningen direkt för att få hjälp utan att behöva kontakta 1177 eller akuten. Man samordnar vården, om jag till exempel har behov av att träffa kurator eller dietist samordnas detta så att all kontakt sker när jag ändå är på plats för behandling. Även mina anhöriga blir sedda som personer och min kontaktsjuksköterska frågar alltid efter hur hela familjen mår när jag är i kontakt med henne. Samtidigt samarbetar de över klinikgränserna, jag kan utan problem ta prover på mitt hemsjukhus för att slippa åka hela vägen till Karlstad när det inte behövs och min läkare samarbetar även med läkaren på bröstcentrum där jag går på kontroller med anledning av att jag är BRCA-bärare.

När jag tidigare har behövt söka vård vid till exempel vårdcentralen har jag alltid haft känslan av att jag är till besvär och att jag stör när jag kontaktar dem för att jag är i behov av en läkarkontakt eller liknande. Likaså har jag alltid haft känslan av att det jag säger inte räknas och att man inte tar mig på allvar. På gynonkologen är det verkligen precis tvärtom, jag räknas som en i teamet kring min sjukdom och alla lyssnar på mig och gör sitt yttersta för att jag ska ha det bra. Personalen står för det medicinska kunnandet, men jag är till syvende och sist den som känner min kropp bäst.

Vad tycker du är viktigt för andra vårdgivare att lära sig från den gynekologiska onkologimottagningen i Karlstad?

-Att se varje patient som individ och möta varje patient på den nivå där hen befinner sig samt att vara lättillgänglig och bemöta patienterna med respekt.

Hur tycker du att vi patienter kan påverka vilken vård vi får? 

-Innan jag fick kontakt med den gynekologiska onkologimottagningen i Karlstad tycker jag inte att jag har haft särskilt stor möjlighet att själv påverka min vård. Jag har mest haft känslan av att man som patient ska vara tacksam och inte störa vården i onödan, oavsett om det är i onödan eller inte. Innan jag började söka vård för min äggstockscancer hade jag haft fyra vårdkontakter på vårdcentralen på åtta år och alla hade varit väldigt befogade. Då anser jag att man kan ta sig tiden att lyssna på vad patienten säger och inte bara avfärda i telefonen. Det vårdsystem Sverige har leder till att det är en väldigt hög tröskel för att komma in i vården och få hjälp, men när man blir allvarligt sjuk och hamnar i rätt instans finns det kvalificerad vård att få. Om man hade tagit mig på allvar första gången jag kontaktade vården hade vården sluppit sju månader av upprepade kontakter och jag hade sluppit sju månaders extra lidande. Primärvården behöver vara mer lättillgänglig och man behöver lyssna på patienterna och ta dem på allvar.

Hur kändes det att få detta pris tillsammans med mottagningen?

-Helt fantastiskt! Jag och min kontaktsjuksköterska tillsammans med kvinnoklinikens verksamhetschef fick åka till Stockholm och delta i Folkhälsodalen 2020s seminarium och ta emot priset och sedan äta middag tillsammans med Forum för Health Policys styrelse. Personalen är verkligen värda all positiv uppmärksamhet de kan få och även om jag av självklara anledningar har mest kontakt med min kontaktsjuksköterska så är det ju all personal på hela mottagningen som tillsammans gör att vården fungerar så bra som den gör.

Här kan du läsa mer om priset och se priscermonin

Här kan du läsa mer om Jessicas erfarenheter med gynekologiska onkologimottagningen i Karlstad

Vill ni ta del av Jessicas och hennes systers berättelse om att leva med en ärftligt ökad risk för cancer kan ni lyssna på avsnittet där hon gästar gyncancerpodden här.

*Forum för health policy är en tankesmedja som är ideell och politiskt obunden. ”Forums for health policys vision är en personcentrerad, innovativ och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg för alla”.

AV: Alexandra Andersson

Leave your thought