Snart ny behandling för patienter med äggstockscancer?

Den 21 september antog EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) ett positivt yttrande för kombinationsterapin olaparib (Lynparza) tillsammans med bevacizumab (Avastin) som underhållsbehandling för äggstockscancerpatienter.  

EMA:s rekommendation baseras på data från fas 3-PAOLA-1-studien, som publicerades tidigare i år i New England Journal of Medicine. Resultaten från studien har visat att underhållsbehandling med Lynparza i kombination med Avastin minskar risken för sjukdomsprogression hos äggstockspatienter som svarar bra på första linjens behandling. Störst minskning (hela 67%) har man sett för patienter som har höggradig, HRD-positiv cancer och som har svarat bra på första linjens cellgiftsbehandling med Platina-Taxol-Avastin.   

Efter ett EMA-godkännande behöver alla läkemedel genomgå en nationell godkännande- och implementeringsprocess.  TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) är ansvarig för processen i Sverige, som kan ta upp till 180 dagar efter en inkommen ansökan från tillverkaren.  Lynparza har idag en begränsad subvention vilket betyder att läkemedelsföretaget behöver ansöka för nya indikationer oavsett om det är en ny indikation som monoterapi eller del av en kombinationsbehandling. 
En ansökan kan dock vara mer eller mindre komplex, t.ex. beroende på vilket pris företaget vill ha och vilka underlag man har för att motivera priset.


Så förhoppningsvis, om allt går som vi hoppas, så borde denna kombinationsunderhållsbehandling kunna skrivas ut till äggstockscancerpatienter i Sverige någon gång under våren 2021

Leave your thought