Rapport: Vad är viktigt för mig?

En internationell trend inom hälso- och sjukvården är en strävan mot ett mer och mer integrerat personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten först och främst ska ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos.

I Sverige pågår den största omställningen inom hälso- och sjukvård som kallas god och nära vård  där kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt. Vid utövande av både personcentrerad vård och evidensbaserad medicin/vård är patientens preferenser en viktig komponent.

Men tyvärr missar vården ofta att löpande fråga just MIG vad som är viktigt för MIG och hur jag vill vara delaktig i min egen vård. Full integrering av patienters preferenser i kliniska beslut kommer att påverka vår syn på vad som är kvalitet i samband med given vård och det behövs relevanta verktyg som kan stödja i processen att fånga patienters preferenser. Ett sådant verktyg är den här rapporten som vi i Nätverket mot gynekologisk varit med och tagit fram.

Läs rapporten

Leave your thought