Fellowships för Ovarialcancerforskning och beviljade projektanslag – Populärvetenskapliga beskrivningar

I den här artikel sammanfattar Cancerfonden de Fellowships och projektanslag de satsat på under åren 2019 och 2020.

Fellowships

Finansiering av forskningstid för 3 år:  1 258 000 kr / år -> sammanlagt 3 774 000 kr

5 st har beviljats medel – 3 st 2019 och 2 st 2020

2019 –Fellowships

Emma Aneheim

“Towards Curing Ovarian Carcinoma with Targeted Alpha Therapy”. Göteborgs Universitet

I det här projektet undersöker man möjligheten till en ny typ av strålbehandling av ovarialcancer som spritt sig till bukhinnan. En partikel som avger alfa-strålning, astat-211, kopplas på en antikropp som binder till cancerceller i bukhinnan och där strålar mot cancercellerna. Behandlingen ska användas efter operation och kemoterapi och är ett extra komplement till att få bort cancerceller som återstår efter de sedvanliga behandlingarna. Förhoppningen är att patienter med annars dålig prognos ska kunna botas.

Isabelle Magalhaes

“Chimeric antigen receptor T-cell therapy for the treatment of advanced ovarian cancer” . Karolinska Institutet

T-celler är en av kroppens egna celler i immunförsvaret. Med hjälp av ny genetisk teknik kan man förändra T-celler som man tar ut från patienten så att de sedan, när de ges tillbaka till patienten, kan söka upp cancerceller och döda dem. Dessa genetiskt förändrade T-celler kallas för CAR-T-celler. I det här projektet kommer man programmera T-cellen att söka upp ett specifikt ämne som finns på ovarialcancercellerna som heter mesothelin. De nya CAR-T cellerna kommer framställas och testat i laboratoriet och därefter i djurmodeller för att man sedan ska kunna göra studier i människa. Förhoppningen är att detta kan leda till nya behandlingsmöjligheter för patienter med ovarialcancer.

Julhash Kazi

”Targeting the AXL axis in therapy-resistant epithelial ovarian cancer”. Lunds Universitet

I det här projektet kommer man studera ett specifikt enzym, AXL, som visat sig vara en viktig komponent när ovarialcancerceller börjar metastasera dvs sprida sig till andra organ och vävnader utanför ovariet. Om man kan hejda denna process kan man minska spridningen av cancern. I projektet kommer man bland annat studera hur AXL bidrar till terapi-resistens, dvs motståndskraft mot cellgiftbehandling, och hur detta kan undvikas. Målet med projektet är att utveckla nya, mer riktade terapier för behandling av ovarialcancer och framför allt sådan ovarialcancer som uppvisat motståndskraft mot vanliga cellgifter.

2020 – 2 fellowships

Anzhelika Vorobyeva

” Co-targeting of HER2 and EpCAM using novel types of targeting probes for theranostics of ovarian cancer” .Uppsala Universitet

När man behandlar cancer med cellgiftsbehandling skadar man även frisk vävnad eftersom de traditionella cellgiftbehandlingarna slår brett mot både friska och sjuka celler. För att mer effektivt kunna behandla spridd cancer behövs specifik målsökning, vilket innebär att molekylära avvikelser som är specifika för cancercellerna, s.k. molekylära måltavlor, används för att hitta tumörerna. I det här projektet kommer två sådana potentiella måltavlor för framtida behandling av ovarialcancer att undersökas, molekylerna HER2 och EpCAM. Målet med projektet är att i framtiden kunna ge effektivare, säkrare och mer riktade behandlingar mot spridd ovarialcancer.

Sahar Salehi

“Tumour and stroma responses to surgical trauma and anti-inflammatory anesthetics: coupling clinical, molecular and cellular data for improved ovarian cancer treatment”  Karolinska Institutet

I det här projektet kommer man undersöka bukhinnans svar vid kirurgi av ovarialcancer. Man kommer undersöka hur cancercellerna sprider sig i samband med det kirurgiska ingreppet och hur det kirurgiska ingreppet påverkar risken för att cancercellerna utvecklar motståndskraft mot cellgiftsbehandling. Vidare kommer man studera om behandling med lokalbedövning givet direkt i bukhålan under operation kan påverka cancercellernas beteende och bukhinnans inflammatoriska svar på kirurgi. En viktig fråga är om lokalbedövningsbehandlingen i bukhålan kan påskynda återhämtningen efter operationen och därmed förkorta tiden till start av cytostatikabehandling. Man kommer även undersöka hur det kirurgiska ingreppets omfattning påverkar överlevnad.

Projektanslag för ovarialcancerforskning, beviljade 2020

Helou, Khalil – Novel prognostic and predictive biomarkers for ovarian cancer treatment decisions

2 400 000 (800 000 SEK/ år i 3 år)

Vorobyeva, Anzhelika – Co-targeting of HER2 and EpCAM using novel types of targeting probes for theranostics of ovarian cancer

1 800 000 (600 000 SEK/år i 3 år)

Dahm Kähler, Pernilla – Mot Excellens-baserad Gynekologisk Cancervård

1 200 000 (600 000 SEK/år I 2 år)

Rosén, Anna – Direct information to at-risk relatives – A randomized controlled trial of healthcare-assisted versus family-mediated information on hereditary

2 400 000 (800 000 SEK/ år i 3 år)

Graf, John Wilhelm Richard – Etiology, investigation, and treatment of Peritoneal carcinomatosis

1 000 000 x 1 år

Projektanslag för ovarialcancerforskning, beviljade 2019

Ulf Bertil Gyllensten – Development and clinical validation of biomarker tests for improved diagnosis and population screening of gynaecologic cancer, specifically ovarian cancer

5 250 000 (1 750 000 SEK/år i 3 år)

Per Albertsson – Increased ovarian cancer cure with Alpha emitting Radioimmunotherapy

3 000 000 (1 000 000 SEK/år i 3 år)

Ellen Danielsson – Endometriosis and BRCA mutation associated ovarian cancer – evaluation of early detection markers for screening and preventive management

2 400 000 (800 000 SEK/ år i 3 år)

Postdoc tjänst inom ovarialcancerforskning 2020

Elin Bernson – NK cell regulation in ovarian cancer – a potential immunotherapeutic target?

Post-doc tjänst i 3 år (ca 730 000 kr/år x 3)

Av: Cancerfonden

Leave your thought