Vill du vara med i vår styrelse??

Den 27/4 har vi årsstämma. Valberedningen jobbar nu för fullt för att hitta några nya ledamöter till styrelsen. Vi som sitter i styrelsen nu och i olika arbetsgrupper jobbar mot vår vision ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer – kunskap räddar liv” Senaste året har vi förstås inte kunna ha några fysiska möten men nio styrelsemöten via video och ett antal möten i olika arbetsgrupper. Det är ett fantastiskt inspirerande uppdrag. Vi borde vara någon i styrelsen med erfarenhet av vulvacancer och gärna fler med livmoderkroppscancer eller livmoderhalscancer. Skriv några rader om vem du är vad du jobbar med när du inte är sjukskriven och vad du vill bidra med. Vill du inte vara med i styrelsen kanske du vill vara med i en arbetsgrupp? Vill du veta vilka som är med i styrelsen nu så hittar du det här https://gyncancer.se/om-oss/styrelse/Skicka ditt intresse till info@gyncancer.se så vidarebefordrar vi till valberedningen Therese Eriksson Thiis och Anna Ingemarsdotter Wängdahl.

Hälsningar

Barbro Sjölander

Ordförande

Leave your thought