Enkät livmoderhalscancer

Vi har de senaste åren arbetat mycket med prevention både för att få fler att gå på screening, fler att vaccinera sig och nu senast att utrota HPV.

Nu vill vi fokusera mer på vård, forskning och rehabilitering. Vi behöver därför få mer kunskap om behandlingar och kontroller, om du fått det inflytande och stöd du upplever att du behövt, vilka eventuella biverkningar och vilken rehabilitering du fått, samt kunskap om det föreligger olikheter beroende på var i landet man behandlats.

Vi hoppas att kunskapen ska bilda en översikt som vi kan använda för att påverka vården. Vi vill att kvinnor ska få den bästa preventionen, den bästa vården, den bästa rehabiliteringen och att alla ska få erbjudande om att vara med i lämpliga forskningsstudier. Vi vill också att patientlagen ska följas. Rätt till en fast vårdkontakt, rätt till second opinion och rätt till en vårdplan.

De uppgifter du lämnar kommer att redovisas och användas av oss på gruppnivå. Individuella uppgifter kommer ej att kopplas till någon identitet eller refereras så att det går att förstå vem som lämnat dem.

Enkäten vänder sig till medlemmar som behandlats för livmoderhalscancer i Facebook-grupperna Nätverket mot gynekologisk cancer, Livmoderhalscancer, Cancertjejer och Ung Cancer samt besökare på gyncancer.se hemsida. Vi är medvetna om att vi på detta sätt inte når alla kvinnor som fått diagnosen men enkäten gör inte anspråk på att vara en  heltäckande undersökning utan just en översikt som vi kan ha som underlag i vårt påverkansarbete.

Tusen tack för att du svarar på enkäten och hjälper oss att förbättra vården!!

Nätverket mot gynekologisk cancer

Cattis Lundqvist   
Livmoderhalscancer 2019 
Malin Sundqvist
Livmoderhalscancer 2017  
Sara Hindström
Livmoderhalscancer 2017

Här har du länken till enkäten

Leave your thought