Eldsjälspris 2021

Till Gyncancerdagen 2021 utsågs inte mindre än tre eldsjälar! En eldsjäl är någon som vi tycker har gjort något extra för patienter, närstående och/eller i sitt yrkesområde. Här publicerar vi motiveringarna.

Helena Svensson, SVF-Koordinator, Sundsvalls sjukhus

Helena Svensson, SVF-Koordinator, Sundsvalls sjukhus

Hon är som en gående, heltäckande arbetsbeskrivning för vad en SVF-koordinator är och ska göra. Hon vågar vara obekväm och är svår att stoppa – alltid med patientens bästa i fokus! Helena är verkligen rätt kvinna på rätt plats. Med sin personlighet har hon skapat ett fantastiskt samarbete med röntgen, patologen och övriga kliniker. Detta fina samarbete har underlättat och ökat förståelsen mellan avdelningar och det i sin tur gör att patienten får ett bättre omhändertagande. Förutom samarbetet i region Västernorrland har hon även skapat bra kontaktvägar till övriga regioner vilket är mycket värdefullt, t.ex. för patienter som behöver åka långt för sin behandling. Helena brinner för kvinnokliniken i varje fråga och i varje situation. Inte bara för våra patienter utan för alla som jobbar här tillsammans. Helena är absolut en eldsjäl!

Sahar Salehi, Kirurg, Tema cancer ,Gynekologi Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sahar Salehi, Kirurg, Tema cancer ,Gynekologi Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sahar har ett ändlöst engagemang för sina patienter. Hon är alltid rak och ärlig, även vid sämre besked, vilket gör att patienten kan känna sig trygg i att alla kort ligger på bordet och att de får ta del av viktig och kritisk information. Patienten känner sig delaktig i sin egna vård och ges möjlighet att vara med och påverka, i både stort och smått. Sahar fick 2020 anslag från Cancerfonden för att forska på kirurgi för äggstockscancer under tre år, vilket även det visar på stort engagemang för att kvinnor med gynekologisk cancer ska få både en större chans till överlevnad men även bättre livskvalitet efter cancern. Trots att hon både forskar, opererar och arbetar på mottagningen så tar hon sig alltid tid för sina patienter – och för allt det arbete hon lägger ner så är hon verkligen en eldsjäl!

Susanne Malander, Gynonkolog och Överläkare, Skånes universitetssjukhus i Lund

Susanne Malander, Gynonkolog och Överläkare, Skånes universitetssjukhus i Lund

Susanne Malander är en läkare som brinner för att patienter med gynekologisk cancer ska få bästa möjliga och moderna behandling i överensstämmelse med de senaste forskningsrönen. Hennes specialområde är patienter med äggstockscancer där hennes forskning och engagemang starkt bidragit till att mutationsanalyser vid äggstockscancer och medicinska behandlingar har införts på bred front i hela Sverige. Analyserna medför förbättrad diagnostik och de medicinska behandlingarna till att patienternas risk för återfall avsevärt minskar. Susanne är en sann eldsjäl!

Leave your thought