Symtomtest

Symptomtest
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta är ett test om de vanligaste symtomen för äggstockscancer.
Testet består av 10 stycken frågor som du kan svara ja eller nej på.
Det tar cirka 60 sekunder att genomföra – en minut som kan rädda ditt liv.

Vi har arbetat för att upplysningarna i testet ska vara så riktiga som möjligt men som patientförening kan vi inte ta ansvar för din hälsa, om du upplever symtom eller att något inte står rätt till rekommenderar vi dig alltid att söka läkare.