• Höga samhällskostnader för äggstockscancer - Inlägg

Vi i Nätverket mot gynekologisk cancer släppte den 8 maj på Världsäggstockscancerdagen rapporten ”Samhällskostnader för Ovarialcancer 2018”. Rapporten har tagits fram av NordIQ Analytics på beställning av Nätverket mot gynekologisk cancer med bidragsstöd från Cancerfonden. 824 miljoner kronor lågt räknat*. Så mycket kostade äggstockscancer i Sverige 2018. Och det fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidandet är så klart inte inräknat

• Nya målsökande behandlingar av äggstockscancer - Inlägg

Cancerfonden finansierar varje år hundratals forskningsprojekt. Även forskartjänster kan finansieras av Cancerfonden. Varje år väljs också en diagnos ut där behovet av mer forskning är extra stort. Nätverket mot gynekologisk cancer har uppvaktat Cancerfonden i flera år för mer riktade satsningar på gyncancer. Tidigare i år beslutade Cancerfonden om finansiering av 19 nya forskartjänster. Och som specialsatsning har äggstockscancer valts

• PARP-hämmare ger hopp: En ”revolution” för patienter me... - Inlägg

Susanne Malander, överläkare i gynekologisk onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är entusiastisk när hon beskriver vad PARP-hämmare betyder för kvinnor med äggstockscancer:– PARP-hämmare är en revolution! ­– Jag trodde inte att jag skulle få vara med om något liknande, säger Susanne Malander. Idag kan vi faktiskt bota en del patienter och att få vara med om det är fantastiskt,

• Anslag till forskare inom prevention äggstockscancer - Inlägg

Mer pengar till forskning om äggstockscancer Lena Wäpplings Stiftelse delar ut 2020-års forskningsmedel till två svenska forskare: Angelique Flöter-Rådestad, Karolinska Institutet i Stockholm och Claudia Mateoiu, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Forskningsprojekten som Flöter-Rådestad och Mateoiu driver, syftar till att tidigare upptäcka och diagnosticera äggstockscancer. ISverige diagnosticeras cirka 700 kvinnor årligen i äggstockscancer och 550 dör. Idag är dödligheten hög eftersom

• Hur har nivåstrukturering äggstockscancer påverkat pati... - Inlägg

Vi håller på och formerar oss runt vårdfrågorna och diskuterar just nu något våra medlemmar tycker är mycket viktigt. Nivåstrukturering är något vi tycker är väldigt bra och vi har drivit på att det ska genomföras. Att man opereras av kirurger med stor vana och att andra delar av behandlingen bestäms av erfarna gynonkologer är väldigt bra. Att man sedan

• Bättre diagnostik för att hitta äggstockscancer i rätt ... - Inlägg

Äggstockscancer upptäcks oftast sent och anledningen till detta är att äggstockarna ligger djup inne i buken, vilket medför att när en kvinna börjar känna av symptomen så har cancern oftast hunnit sprida sig. Dessutom finns det idag inget användbart screeningsprogram för äggstockscancer. Det enda säkra sättet är att operera kvinnan vid misstanke. Därför försöker forskarna hitta biologiska markörer som skulle

• Satsning på forskning äggstockscancer - Inlägg

Vi är så glada att Cancerfonden nu i några år specialsatsar på äggstockscancer. Vår förening har varit mycket pådrivande för att få till stånd denna satsning. Läs mer om en ny studie i Göteborg

• Remissvar vårdprogram vulva- och äggstockscancer - Inlägg

Vulvacancer har nu fått ett nytt nationellt vårdprogram och vårdprogrammet för äggstockscancer ska uppdateras. Vill du vara med och lämna synpunkter på dessa vårdprogram? Välj ett kapitel eller flera som intresserar dig och skicka in dina synpunkter till oss. Ange vårdprogram och vilket kapitel det gäller. Vulvacancer är sista datum för synpunkter till oss 11 maj och äggstockscancer 31 maj.

• Endometrios ökar risken för en viss typ av äggstockscan... - Inlägg

Det råder ingen tvekan om att sk ovarialendometriom (endometrioscystor i äggstockarna) ökar risken för och är associerat till äggstockscancer. Detta fenomen är väl känt och redan för ca 10 år sedan framkom detta i ett flertal studier. En nyligen publicerad översiktsartikel beskriver att ca 5-15 % av alla kvinnor drabbas av endometrios, varav ca 0,5-1 % utvecklas till malignitet/äggstockscancer. Främst

• Kvinnor kan ärva äggstockscancer från sina farmödrar - Inlägg

Nytt genetiskt bevis visar att en fars gener med ursprung från farmor spelar en viktig roll i en kvinnas risk för äggstockscancer. Forskarna har hittat en ny gen som ökar risken för äggstockscancer. Den genen som ligger på en könskromosom, X-kromosomen, verkar oberoende av BRCA1 och BRCA2, två kända genmutationer som ökar risken för ärftligt bröst- och äggstockscancer, och som

• Äggstockscancer – genomgång av behandlingar - Inlägg

Hanna Dahlstrand, Överläkare Akademiska sjukhuset Uppsala, har gjort en genomgång av befintliga behandlingar för äggstockscancer i Sverige. Hanna kommer att svara på frågor från våra läsare under februari på Fråga experten på vår hemsida. Har du några frågor efter att ha läst artikeln kan du ställa dem redan nu på Fråga experten men du får svar först i februari Läs artikeln här

• Äggstockscancer kan förebyggas hos kvinnor med ärftlig ... - Inlägg

En stor svensk studie (CABSOE-studien) utgående från Linköping har fått stöd från Cancerfonden för att undersöka kognitiva funktioner (t.ex. inlärning), minne immunsystemet och livskvaliteten bland yngre kvinnor som opererat bort äggstockarna i cancerförebyggande syfte. av: Professor, överläkare Preben Kjölhede och forskningssköterska Åsa Rydmark Kersley, Kvinnokliniken, Professor, överläkare Elisabeth Åvall Lundqvist, Onkologiska kliniken, samtliga vid Universitetssjukhuset i Linköping, samt Professor Gillian

• Ny PARP-hämmare är på väg att godkännas i Europa för äg... - Inlägg

Genom att hämma proteinet PARP kan man döda BRCA-muterade cancerceller. De pågående kliniska studierna med PARP-hämmare visar dock att patienter utan BRCA-mutationer också svarar på behandling. I dag finns det tre olika PARP-hämmare som är godkända av FDA i USA. I Europa godkändes Olaparib (Lynparza) i december 2014 och svenska patienter har behandlats med Olaparib sedan våren 2015. Nu är

• Långtidsöverlevare äggstockscancer - Inlägg

Patienthistorien den här gången är återigen om Ann-Kristin Dehlin. Ann- Kristin är en långtidsöverlevare. Hon har levt med äggstockscancer sedan 2008 och har nu ett nytt återfall. Ni  andra drabbade som finns med i vår slutna Facebookgrupp kan följa Ann-Kristin där. Biverkningarna av så många behandlingar som Ann-Kristin genomgått är svåra så hon är ett bra exempel på en

• PARP-hämmare för alla äggstockscancerpatienter - Inlägg

Många riktade behandlingar för cancer bygger på genmutationer. För äggstockscancer är BRCA-mutationerna det mest kända exemplet. Idag finns det en godkänd behandling Lynparza[Symbol], ett läkemedel som hämmar enzymet PARP, för återfallspatienter med BRCA-mutation som fortfarande är platinakänsliga. Nya studier har dock visat att PARP–hämmare kan vara även vara effektiva mot tumörer som inte har BRCA-mutationen.  BRCA-mutationer är antigen ärftliga (nedärvda) eller mutationer som uppstått under cancers utveckling i vävnaden (somatiskt förvärvade). Olaparib (Lynparza[Symbol]) är ett godkänt läkemedel för äggstockscancerpatienter med

• Mycket på gång när det gäller framtida behandlingar för... - Inlägg

Thomas Helleday, professor vid Karolinska Institutet och årets cancerforskare 2016. Många med spridd äggstockscancer har fått cytostatika behandlingar, så som platina behandlingar (oxali-, karbo- eller cisplatin) och också taxaner (doce- eller paklitaxel), doxorubicin eller caelyx. Dessa är till en början ofta effektiva eftersom de slår brett på många olika tumörer, men resistens kan uppkomma mot dessa behandlingar och då

• Screening äggstockscancer- blir det verklighet snart? - Inlägg

Intervju med Karin Sundfeldt, professor vid Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset Karin är professor och överläkare vid kvinnokliniken, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Karin jobbar 40% kliniskt med gynekologisk kirurgi och 60% forskning. Hon jobbar med minimalinvasiva tekniker för kirurgi tex laparoskopi och hennes forskning handlar mest om tidig diagnostik för ovarialcancer och grundläggande tumörbiologiska frågeställningar avseende tumörinvasion. Karin har varit finansierad av

• Äggstockscancer inte så dödligt som man trott visar ny ... - Inlägg

I en ny stor amerikansk studie visar man att 10-års överlevnaden för kvinnor diagnosticerade med äggstockscancer är högre än man tidigare trott. Detta kan ge hopp till de kvinnor som drabbats. Studien visar att 31% av kvinnorna levde mer än 10 år efter diagnos. I USA lever 45,6 % av kvinnorna fem år efter diagnosen. Vi bad Christer Borgfeldt

• Om äggstockscancers ärftlighet - Inlägg

Intervju med Susanne Malander, Överläkare, Gyn-sektionen Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitets sjukhus, Lund Vissa former av gynekologisk cancer, äggstock/äggledar/bukhinnecancer kan vara ärftliga. Cancer drabbar ca 50 000 svenskar årligen och cirka 2 500 personer ärver sin benägenhet att drabbas av cancer. All cancer startar egentligen i våra gener. Under livet samlar cellens arvsanlag = DNA, på sig förändringar, det som

• Risken för äggstockscancer minskar vid borttagande av ä... - Inlägg

Henrik Falconer, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Äggstockscancer är den dödligaste gynekologiska cancerformen. Stora behandlingsframsteg har gjorts de senaste 10 åren både när det gäller radikal kirurgi och målriktad terapi. Trots detta är 5-årsöverlevnaden relativt låg, även om Sverige ligger oftast som nummer ett i internationella jämförelser. Senaste forskningen visar att kirurgisk borttagande av äggledare vid godartade indikationer kan minska risken

• Äggstockscancer – State of the art möte - Inlägg

Nyligen samlades 70 personer som arbetar med äggstockscancer till ett erfarenhetsbyte organiserat av Roche. Representanter från i stort sett samtliga inblandade specialiteter inom den gynekologiska cancervården fick tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter över gränserna från sina respektive specialitetsområden. Läs om några av deltagarnas intryck från mötet och vilka erfarenheter de tar med sig hem Läs mer

• Alla äggstockscancerpatienter bör testas för BRCA - Inlägg

Tidigare i år godkändes Olaparib, som ett nytt cancermedel för BRCA-muterad äggstockscancer, genom ett snabbt och samordnat nationellt införande. Och enligt det nya uppdaterade vårdprogrammet för äggstockscancer bör alla kvinnor oavsett familjehistoria erbjudas mutationsscreeningstest för BRCA. Nätverket mot gynekologisk cancer ville ta reda på mer om mutationsscreening och om alla äggstockscancerpatienter erbjuds testning. Olaparib (Lynparza) är ett godkänt läkemedel för

• Vad är äggstockscancer- nytt europeiskt faktablad - Inlägg

Tillsammans med andra patientorganisationer i Europa och läkare, har vi i vår samarbetsorganisation ENGAGe tagit fram ett faktablad om äggstockscancer. Där finns också en del bra länkar till organisationer som har ännu mer fakta Vad är äggstockscancer 

• MTH1; en universell cancerbehandling som fungerar bra f... - Inlägg

Professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet Det finns cirka 200 proteiner som skyddar celler från DNA-skador. Bland dessa har professor Thomas Helledays forskargrupp hittat ett protein, MTH1, som är mycket viktigt för överlevnaden hos cancerceller, men inte hos normala celler. Genom att hämma MTH1 har forskargruppen hittat ett universellt angreppssätt, eftersom många olika typer av cancerceller har svarat på hämningen.

• Äggstockscancer -enkätsvar - Sida

Äggstockscancer -enkätsvar I Juni 2013 publicerades ett nytt vårdprogram för äggstockscancer. Ett nationellt vårdprogram ska implementeras lika i hela landet. Endast mindre regionala avvikelser kan göras och de ska då motiveras. För att se om detta är gjort valde vi att göra en enkät där vi tog ut några viktiga moment i vårdprogrammet och frågade hur de implementerats lokalt. Det

• Vårdprogr. äggstockscancer – enkät - Sida

Vårdprogr. äggstockscancer – enkät Så här skrev vi  till alla gynprocessledare med kopia till RCC cheferna 28 dec 2013 Vi hoppas att ni nu implementerat vårdprogrammet för Ovarialcancer (äggstockscancer) fullt ut eller att ni har dokumenterat vilka lokala avvikelser ni gjort och hur de implementerats.  Våra frågor kring detta är:   Har ni implementerat Vårdprogrammet för ovarialcancer inom ert RCC

• Äggstockscancer - Sida

Nedan följer några av de punkter vi driver i kampen mot äggstockscancer. Vi vill att vården ska jobba mer aktivt med prevention och att politikerna ska ge förutsättningarna. Vi vill att Du som kvinna ska lära dig hur Du kan skydda dig, sköta om dig, din kropp och ditt underliv. Vi vill verka för en tidig diagnos och att förebyggande metoder

• Minskad risk för äggstockscancer efter borttag av äggle... - Inlägg

En ny studie visar att kvinnor som tagit bort bägge äggledarna löper en kraftigt minskad risk för äggstockscancer. Det stärker teorin att sjukdomen främst uppstår i äggledarna. Författarna menar att kirurgiskt borttagande av äggledarna kan utgöra ett alternativ till borttagandet av både äggledare och äggstockar, vilket är det idag rådande riskminskande ingreppet för

• Äggstockscancer- kan man förhindra att tumörcellerna bl... - Inlägg

Dr. My Björklund, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet Spridd äggstockscancer behandlas med kirurgi samt cytostatika (cellgifter). Tyvärr är det vanligt att tumörcellerna utvecklar resistens mot cytostatikan. Dessa aspekter belystes i den avhandling som doktoranden My Björklund försvarade vid Karolinska Institutet i slutet av förra året. Elakartade tumörer som växer i och på äggstockarna kallas för äggstockscancer eller ovarialcancer. Äggstockscancer är

• Äggstockscancer- kan man förhindra att tumörcellerna bl... - Inlägg

Dr. My Björklund, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet Spridd äggstockscancer behandlas med kirurgi samt cytostatika (cellgifter). Tyvärr är det vanligt att tumörcellerna utvecklar resistens mot cytostatikan. Dessa aspekter belystes i den avhandling som doktoranden My Björklund försvarade vid Karolinska Institutet i slutet av förra året. Elakartade tumörer som växer i och på äggstockarna kallas för äggstockscancer eller ovarialcancer. Äggstockscancer är

• Socialstyrelsens öppna jämförelser- läs mer om äggstock... - Inlägg

I Socialstyrelsens öppna jämförelser ser vi att fler patienter med äggstockscancer nu opereras av en erfaren tumörkirurg. Andelen i riket har ökat från 49 procent 2008 till 67 procent 2013. Något vi kämpat för i många år. Vi är inte framme än men visst borde det vara 100%??? Det står också att vävnadsprover borde bedömas av två patologer för att

• Vikten av att äta rätt för de som har äggstockscancer- ... - Inlägg

Vikten av att äta rätt i samband med diagnosen äggstockscancer finns ännu inte med på detaljnivå i våra vårdprogram, Däremot har det nu kommit flera amerikanska studier som pekar på vikten av att äta bra mat och ha ett bra midjemått. Vi har p.g.a egen okunskap inte värderat studierna men vi ger dig informationen så får du själv ta ställning

• Kroppens eget immunförsvar mot äggstockscancer - Inlägg

Kroppens immunförsvar har en viktig roll i både utvecklingen och kontrollen av sjukdomar. Immunterapi utnyttjar kroppens eget försvar för att bekämpa sjukdomar. De senare årens immunstimulerande studier för behandling av olika cancerformer har varit mycket lovande. Nätverket mot gynekologisk cancer har sökt svenska forskare för att efterhöra om man planerar att använda immunterapi vid behandling av äggstockscancer. Immunterapi vid behandling

• Ny markör för att hitta äggstockscancer - Inlägg

Att hitta äggstockscancer tidigt forskas det mycket på. Nu finns det nyligen publicerat en artikel där forskare visar på att de nu hittat ytterligare en markör, Lgr5,  som gör att man kan hitta den tidigare Läs mer