Author Archive for: ordforande

Ny styrelse på plats

Tack var ett bra jobb från vår valberedning har vi nu en ny styrelse på plats. Vi vill passa på att tacka de ledamöter som lagt ner stort engagemang och mycket tid på vår verksamhet och som nu lämnat oss. Tack Ulrika Ekström, Ellinor Östensson, Erika Reje och Anna Lefévre! Välkommen säger vi till våra nya ledamöter Malin Malm, Sissi

Continue Reading

Ny broschyr om komplementär- och alternativmedicin

  Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland  har tagit fram den första broschyren på svenska om komplementär- och alternativ medicin (KAM) för personer med cancer. Broschyren är tänkt som ett bidrag till en dialog kring KAM och för ökad patientsäkerhet. Det är känt från flera undersökningar att många patienter använder KAM. Därför finns det ett stort behov av välgrundad information på

Continue Reading

Eldsjälspriset 2016 – Vem vill du nominera?

Varje år anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer Gyncancerdagar. Målet med Gyncancerdagarna är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sig själv och sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagarna vill vi även sprida kunskap om dagens behandlingar för de som drabbats, samt inge

Continue Reading

Ingen berättade att behandlingen troligen skulle ta min fertilitet ifrån mig

Patienter drabbade av cancer i fertil ålder får inte tillräckligt med information om cancerbehandlingens potentiella risker för fertiliteten. Kvinnor får mindre information än män och löper större risk att äventyra sin fertilitet. Vårdpersonalen behöver vara lyhörda för patientens behov och bör delge patienten adekvat information för att möjliggöra empowerment och öka livskvalité hos dessa patienter. Läs denna uppsats skriven av

Continue Reading

Ökad cancerrisk för kvinnor med cellförändringar av körteltyp påvisad

I en ny stor studie på mer än 3 miljoner svenska kvinnor som deltagit i cellprovtagningar har en forskargrupp nu kunnat visa att för de kvinnor som får besked att de har cellförändringar av s.k körtelcells-typ (körtelcellsatypi) har 3% av dessa kvinnor efter femton års uppföljning utvecklat invasiv livmoderhalscancer.  Detta är en mycket hög siffra. Risken var särskilt hög för

Continue Reading

Ny metod för att säkrare skilja godartade från elakartade tumörer i äggstockarna

En forskare i Lund, Lil Valentin,  har tillsamman med en belgisk kollega tagit fram en ny metod för att säkrare skilja godartade från elakartade tumörer i äggstockarna. Vi frågade Christer Borgfeldt, Lund som är ansvarig för Vårdprogrammet äggstockscancer när detta ska implementeras i Sverige. Christer berättade att han tyckte det var en bra studie och att den ska diskuteras vid

Continue Reading

Äggstockscancer – State of the art möte

Nyligen samlades 70 personer som arbetar med äggstockscancer till ett erfarenhetsbyte organiserat av Roche. Representanter från i stort sett samtliga inblandade specialiteter inom den gynekologiska cancervården fick tillfälle att mötas och utbyta erfarenheter över gränserna från sina respektive specialitetsområden. Läs om några av deltagarnas intryck från mötet och vilka erfarenheter de tar med sig hem Läs mer

Continue Reading

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Nätverket mot gynekologisk cancer önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År. En extra tanke skänker vi alla cancerdrabbade och deras närstående. Vi vill också tacka för allt stöd under året. Tack för att ni hjälper oss att sprida budskapet om att vaccinera sig, att gå på sina cellprovskontroller, att lära sig symtomen på gynekologisk cancer och vikten

Continue Reading

Världscancerdagen 4/2 i Stockholm

Du kommer väl på Världscancerdagen 4/2 i Stockholm? Aula Medica Karolinska Institutet Solna, 13-17.30 Tillsammans med många andra patientföreningar arbetar vi i Nätverket mot cancer för en bättre prevention, en mer rättvis vård och stärkta patienträttigheter. På Världscancerdagen har vi i år temat “Ett levande liv med cancer”. Kom och träffa bl.a Sjukvårdsminister Gabriel Wikström Läs mer 

Continue Reading

Julkonsert med 1,6 & 2,6 miljoners klubben

Julkonsert i Sankt Matteus kyrka Stockholm Välkommen på finstämd julkonsert i Sankt Matteus kyrka 1,6 & 2,6 miljoner klubben låter dig som är med i Nätverket mot gynekologisk cancer gå in för rabatterat pris 150:- Kom och lyssna på fantastiska gäster: – Operasångarna Michael Weinius och Charlotta Huldt – Janne Schaffer med kurdiska sångerskan Kani – Richard Hobert läser dikter

Continue Reading

Julklappar

Du glömmer väl inte att titta in i vår webshop när du funderar på julklappar. Där finns både snygga plexiglas halsband i flera färger, mössor och gåvokort. Gåvokorten är perfekta istället för en blomma. Du kanske kan ge en julklapp till dig själv också! Köp här 3000 kvinnor drabbas av gynekologisk cancer varje år 1000 dör. Vi arbetar för bättre

Continue Reading

Socialstyrelsens öppna jämförelser

Nu har Socialstyrelsens öppna jämförelser av äggstockscancer (femårs överlevnad per Landsting) och deltagande i cellprovtagning presenterats. Stora delar av rapporten ägnas åt rapporter om förlossningar och andra gynekologiska behandlingar än cancer. På sid 85 hittar du information om äggstockscancer och på sid 88 statistik om deltagande i cellprovtagning per Landsting. Läs rapporten här

Continue Reading

ENGAGe Patientseminarium NICE 2015

ENGAGe Patient Seminar, Nice 24 oktober 2015 Den 24 oktober deltog vi (Barbro Sjölander och Alexandra Andersson) på ENGAGe patientseminarium. ENGAGe (the European Network of Gynaecological Cancer Advocay Groups in Europe) bildades 2012 av ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) och ENGAGes mål är bland annat att främja patientgrupper runt om i Europa och hjälpa de att nätverka tillsammans och

Continue Reading

Nytt från ESGO- Henrik Falconer

Henrik Falconer, medlem i vårt advisory board berättade att detta var hans intryck från konferensen ESGO i slutet av oktober (ESGO = En konferens för de yrkesgrupper som arbetar med gynekologi i Europa. Flera tusen deltog) 1. Användningen av sentinel node (att under operation hitta den lymfa som är en s.k portvaktskörtel, om den är frisk behöver man inte ta

Continue Reading

Vad kan göras bättre för patienten mellan misstänkt diagnos och första behandling

Nu eftersöker vi era åsikter, eftersom ni är experter på att vara patienter och/eller närstående. Processledaren för Vägen in till cancervården för RCC (Regionalt Cancercentrum) norr eftersöker era upplevelser av vården och vad ni som patient tyckt fungerat bra vs mindre bra. Hon önskar att ert fokus ska vara på den delen av vårdkedjan som handlar om den tiden från

Continue Reading

Kommer du inte fram på telefon till vårdgivare Cancervården i Stockholm?

1-15 november genomför vi tillsammans med alla patientföreningar i Stockholm en kampanj. Många föreningar anser att framkomligheten på telefon under telefontid är mycket dålig eller att man får ett löfte att bli uppringd men ingen ringer tillbaka. Vi får inget gehör för våra synpunkter varken hos sjukhusledning eller politiker. Vi vill därför visa på hur det verkligen ser ut genom

Continue Reading

Borderlinetumörer

Vi har fått flera frågor om vad en borderlinetumör är och hur den behandlas. I Vårdprogrammet förÄggstockscancer (Ovarialcancer) finns följande text: Borderlinetumörer I äggstocken kan det uppträda icke-invasiva tumörer, så kallade borderlinetumörer. De har epitelialt ursprung och samma histologi som ovarialcancer, men en låg malign potential. Borderlinetumörer utgör 15–20 % av de primära epiteliala ovarialtumörerna. Omkring 55 % är av

Continue Reading

Ny svensk studie som visar vad livmoderhalscancer kostar vårt svenska samhälle

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar forskarna på att samhällets kostnader för livmoderhalscancer och kondylom årligen uppgår till över 1 miljard kronor. Med HPV vaccineringen av flickor kommer antalet cellförändringar och livmoderhalscancer minska dramatiskt i framtiden och därav leda till minskade kostnader för behandling. Vidare kommer övriga HPV relaterade cancer sjukdomar; penis, anal, vagina,  vulva, tonsill och tungbascancer minska med HPV vaccineringen och ge

Continue Reading

Fler tider utanför arbetstid krävs för att få fler att gå på cellprovtagningar

Den 26 maj publicerades en forskningsstudie publicerad av Ellinor Östensson som visade på behovet av ökad flexibilitet i screening programmet och ökad kännedom om HPV i den vetenskapliga tidskriften PLOS one. I Stockholm, bland 1 500 kvinnor undersöktes kostnader för tid och resa i samband med ett besök för cellprov, kännedom om HPV och deltagande i screeningen. Av alla kvinnor

Continue Reading

Vår nya webshop

Nu har vi premiär för vår webshop! Spana gärna in våra nya fina plexiglassmycken som är speciellt framtagna för oss i samarbete med Engström Design. De finns i färgerna benvitt, svart och teal (på bilden). Genom att köpa och bära våra smycken stödjer du vår verksamhet, tar ställning mot gynekologisk cancer och bidrar till vår kamp att besegra den.

Continue Reading

Vulvacancer

Nu har vi uppdaterat vår text om vulvacancer. Vi vill också informera om att RCC i samverkan nu bestämt att skicka ut en remiss till Landstingen om s.k nivåstrukturering av  vulvacancer. Deras förslag är att vulvacancer ska behandlas på minst tre universitetssjukhus men högst fyra. Behandlingen av vulvacancer anses vara komplex och resurskrävande och behandlas på för många enheter idag.

Continue Reading

Almedalen 2015

Nu åker jag till Almedalen. Hoppas kunna rapportera både här på hemsidan och på Facebook om mina upplevelser. Idag tänkte jag fokusera på e-hälsa. Det tror jag mycket på. I Uppsala kan man redan nu se sina egna journaler på nätet och i Stockholm kommer det att börja provas snart. Tänk att i lugn och ro inför sina sjukhusbesök kunna

Continue Reading

Nya screeningprogrammet nu publicerat

Nu har Socialstyrelsen publicerat det nya screeningprogrammet som vi var med och initierade. Under hösten/vintern kommer nu ett nationellt vårdprogram tas fram. Där kommer man att fastslå hur cellprovtagningarna ska göras i alla landsting. När det nationella vårdprogrammet sedan sjösätts är den stora fördelen att alla kommer att göra lika samtidigt. Vi fick inte med alla synpunkter vi hade i

Continue Reading

Behovet av ökad flexibilitet för kvinnor som tar sina cellprover

Den 26 maj publicerades en forskningsstudie som visade på behovet av ökad flexibilitet i screening programmet och ökad kännedom om HPV i den vetenskapliga tidskriften PLOS one. I Stockholm, bland 1 500 kvinnor undersöktes kostnader för tid och resa i samband med ett besök för cellprov, kännedom om HPV och deltagande i screeningen. Av alla kvinnor i studien svarade omkring

Continue Reading

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Translate »